Building Perfect Events Together

Building Perfect Events Together

Kennis delen versterkt de branche

De evenementenbranche ontwikkelt zich snel. Het VVEM kenniscentrum is er voor alle professionals in deze branche. In de VVEM kennisbank leest u over de ontwikkelingen en kunt u zoeken op thema's.

Naar kennisbank

De VVEM is er voor iedereen in de evenementenbranche

Onder de titel "Building perfect events together" bouwt VVEM aan haar toekomst. Maakt nu kennis met de VVEM

Over VVEM

VVEM – building perfect events together

Onder de titel “Building perfect events together” bouwt VVEM aan haar toekomst. Bekijk onze introductiefilm. Voor de volledige versie….

Lees meer

Festival Monitor 2016: Kleine en middelgrote festivals trekken sector verder omhoog

In 2016 neemt het aantal festivals met bijna 100 festivals toe…..

Lees meer