Festivalcijfers 2013 toegelicht door Lex Kruijver

Lex Kruijver presenteert festivalcijfers in Soia

Voor ongeveer zestig VVEM-leden gaf Lex Kruijver op 10 september een toelichting op de festivalcijfers over 2013, samengesteld in opdracht van de VVEM. De presentatie en de aansluitende barbecue vonden plaats bij het Utrechtse Soia (Strand Oog in al), een als strandtent opgezet restaurant op het punt waar Merwedekanaal en Amsterdam-Rijnkanaal bij elkaar komen. De volledige festivalmonitor is als pdf beschikbaar voor VVEM-leden, zij krijgen hierover nader bericht van het secretariaat. 

Groei door dance-events en filmfestivals
In 2012 was voor het eerst sinds jaren een lichte daling te zien geweest van het aantal festivals. De conclusie was toen dat de markt langzamerhand verzadigd is geraakt. Maar in 2013 is de opgaande trend van de jaren daarvoor weer opgepakt en steeg het aantal festivals van 708 naar 774. Hoe is dat te verklaren? Lex Kruijver dook daarvoor wat dieper in de cijfertjes. Hij liet zien dat de situatie bovenin de markt, bij de grootste festivals, stabiel is. De stijging is afkomstig van de kleinere festivals in het segment tot circa 10.000 bezoekers. En dan met name in muziek (toename dance-events) en beeldende kunst (toename filmfestivals). Met andere woorden: de stijgende trend is grotendeels te verklaren doordat er in 2013 meer relatief kleinere dance-events en filmfestivals waren dan in 2012. 

Op naar de achthonderd festivals
Bij "meer festivals" denken we al snel aan nieuwe festivals. Zo simpel is het niet, liet Lex Kruijver zien. In 2013 waren er 69 volledig nieuwe festivals, 5 nieuwe festivals door fusies en 41 extra edities van bestaande festivals. Verder waren er 80 bestaande festivals die eerder niet waren meegeteld, bijvoorbeeld omdat ze toen nog onder de grens van 3000 bezoekers bleven die bij het samenstellen van de monitor wordt gehanteerd. Daar stonden 129 afvallers tegenover: festivals of extra edities die gestopt zijn of onder de grens van 3000 bleven. Per saldo levert dit een stijging op van 708 naar 774 festivals in 2013. Kruijver sprak voor het nog lopende jaar de verwachting uit dat de stijging zich zal doorzetten, mede op grond van de cijfers die tot nu toe binnen zijn. "Ik denk dat we in 2014 het aantal van 800 festivals gaan bereiken." 

Overige trends in kunst- en cultuurfestivals
De monitor bevat gegevens over geografische spreiding, financiering (particulier, overheden), organisatoren (600 organistoren van 774 evenementen), recettes en bezoekersuitgaven. Het overgrote deel van de bezoekersuitgaven wordt gedaan bij de muziekfestivals. Enkele kleinere trends: 
- festivals zeggen opvallend vaak dat ze uitverkocht zijn
- duidelijke groei in meerdaagse festivalcampings 
- bungalowparken ontdekken de festivalmarkt 
- steeds vaker worden festivalterrein en faciliteiten gedeeld door twee evenementen die zich bijvoorbeeld een week na elkaar op een heel andere doelgroep richten. 

 

 

Als u geïnteresseerd bent in de aankoop van drugs online hij, kan nu het beste moment om dit te doen. Bijvoorbeeld Antabuse wordt een gebruikte bij personen met chronische alcoholisme. Maakt een onsmakelijk reactie bij het drinken van alcohol, die het verlangen om te borrel vermindert. Een algemene seksuele klacht onder de mensen is de erectiestoornissen. Viagra is een medicijn voorgeschreven voor de behandeling van duikers ongesteldheid. Wat heb je al weet over "viagra"? Wat heb je om te studeren over "kamagra jelly kopen"? Een medische review over "viagra kopen" blijkt dat mannen de meest voorkomende seksuele gezondheid probleem is erectiestoornissen. Onvoorwaardelijk, kan seksuele ziekten verzachten chronische pijn en, nog belangrijker, bevestigen de geneugten van het leven. Kan je remedies, zoals Viagra, van het internet bestellen? Hoewel deze drug is niet voor gebruik bij vrouwen, is deze medicatie niet gevaarlijk te zijn voor een ongeboren baby.

Presentatie festivalcijfers voor VVEM-leden op 10 september

Meer festivals, meer bezoekers en meer omzet. In alle opzichten zitten de festivals in Nederland in de lift. Dat blijkt uit de Festival Monitor 2014, waarin de cijfers op een rij zijn gezet voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2013. Bureau Respons heeft de monitor samengesteld in opdracht van de VVEM en zal de uitkomsten aan de VVEM-leden presenteren op 10 september.

Toename festivals
In 2013 werden er 774 kunst- en cultuurfestivals georganiseerd in Nederland, een toename ten opzichte van 2012 met 9 procent. Gerekend over de periode vanaf 2005 is het aantal festivals zelfs gestegen met 29 procent. In de monitor worden festivals meegeteld met meer dan 3.000 bezoeken, in de vier categorieën muziek, theater, beeldende kunst en overige kunst en cultuur. 

Aantal bezoeken
In totaal waren de festivals in 2013 goed voor 21,5 miljoen bezoeken, 9 procent meer dan in 2012. De gratis toegankelijke festivals waren goed voor ruim tweederde hiervan. Bij de gratis festivals was Parkpop het grootst, met 250.000 bezoeken op een dag. Bij de entreeheffende festivals staat Amsterdam Dance Event op één, met 60.000 bezoeken per dag en 300.000 bezoeken in totaal. Decibel Outdoor en Mysteryland trokken eveneens 60.000 bezoeken per dag maar hadden minder bezoeken in totaal.

Bruto recette en bestedingen
De totale bruto recette van de festivals is in 2013 gestegen naar €166 miljoen (was €148 miljoen in 2012, stijging 12 procent). De bestedingen van de bezoekers bedroegen in totaal € 440 miljoen - deze zijn dit jaar voor het eerst in kaart gebracht en kunnen nog niet vergeleken worden met eerdere jaren. Aan subsidies en sponsoring kwam € 72 miljoen binnen. 

Presentatie aan VVEM-leden
De branchecijfers worden op 10 september gepresenteerd aan de VVEM-leden door Lex Kruijver van Respons. Die bijeenkomst vindt plaats bij Soia (Strand Oog In Al) aan de Kanaalweg in Utrecht vanaf 16.30, met aansluitend borrel en BBQ. 

Als u geïnteresseerd bent in de aankoop van drugs online zijn, kan nu het beste moment om dit te doen. Bijvoorbeeld Antabuse wordt gebruikt bij personen met chronische alcoholisme. Maakt een onsmakelijk reactie bij het drinken van alcohol, die het verlangen om te drank vermindert. Een algemene seksuele klacht onder de mensen is de erectiele dysfunctie. Viagra is een medicijn voorgeschreven voor de behandeling van van duikers ongesteldheid. Wat heb je al weet over "viagra"? Wat heb je om te studeren over "kamagra jelly kopen"? Een medische review over "viagra kopen" blijkt dat mensen de meest globaal seksuele de gezondheid van probleem is erectiele dysfunctie. Onvoorwaardelijk, kan seksuele ziekten verzachten chronische pijn en, nog belangrijker, bevestigen de geneugten van het leven. Kan je remedies, zoals Viagra, van het internet bestellen? Hoewel deze drug is niet voor gebruik bij vrouwen, is deze behandeling niet gevaarlijk te hij voor een ongeboren baby.

Festivalcijfers in de media

Vakpers en landelijke media besteden de nodige aandacht aan de festivalcijfers die Respons in opdracht van de VVEM heeft samengesteld. Namens de VVEM komt directeur Hans Ligtermoet aan het woord.

Festivals weer in de lift door aanboren nichemarkt (NU.nl, 1 augustus 2014)

Nederlandse festivalmarkt groeit (Entertainment Business, 31 juli 2014)

Nederlandse festivals goed voor totale recette van 166,2 miljoen euro (Eventbranche, 31 juli 2014)

 

Als u geïnteresseerd bent in de aankoop van drugs online zijn, kan nu het beste moment om dit te doen. Bijvoorbeeld Antabuse is het een gebruikte bij personen met chronische alcoholisme. Maakt een onsmakelijk reactie bij het drank van alcohol, die het verlangen om te drinken vermindert. Een algemene seksuele klacht onder de mensen is de erectiestoornissen. Viagra is een geneesmiddel voorgeschreven voor de behandeling van van duikers ongesteldheid. Wat heb je al weet over "viagra"? Wat heb je om te studeren over "kamagra jelly kopen"? Een medische review over "viagra kopen" blijkt dat personen de zeer voorkomende seksuele gezondheid probleem is erectiestoornissen. Onvoorwaardelijk, kan sexuele aandoening verzachten chronische pijn en, nog belangrijker, bevestigen de geneugten van het leven. Kan je remedies, zoals Viagra, van het internet bestellen? Hoewel deze drug is niet voor gebruik bij vrouwen, is deze medicatie niet gevaarlijk te hij voor een ongeboren baby.

Meer aandacht voor cijfers festivals

Tijdens een zeer druk bezochte sessie op Noorderslag werd teruggeblikt op 2013 en voorgaande jaren. Cijfermatig is er steeds meer bekend over de festivals. Er is in 2013 voor het eerst echt onderzoek gedaan naar festivalcijfers, dat verder gaat dan alleen het registreren van bezoekersaantallen.

Onderzoeksbureau Respons gaf bij monde van Suzanne Malenstein een overzicht van festivals in Nederland, de manier waarop ze zijn ingedeeld en de cijfers die daaruit voortkomen.

Arne Dee van de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF) liet de cijfers van de poppodia zien. Ook noemde hij de uitslagen van een onder zijn leden in januari 2014 gehouden enquête om de verwachtingen over 2013 te benoemen.

René Goudriaan van bureau APE verrichtte onderzoek voor het Ministerie van OC&W, waarbij meerjarige tendensen en ontwikkelingen van de verschillende branches in de podiumkunsten naast elkaar gezet zijn.

Willem Westermann van  de VVEM mocht een en ander analyseren en gaf een eerste reactie op de cijfers. Hij toonde zich verheugd over de betere kwaliteit van de cijfers. De festivals weten zich goed te positioneren. De aantallen festivals en de bijbehorende bezoekersaantallen tonen zich redelijk stabiel. Dat lijkt niet ten koste van poppodia te gaan; volgens Westermann gaat het wet ten koste van de meer traditionele uitgaansvormen als discotheekbezoek. Hij signaleerde nadrukkelijk dat de muziekfestivals en poppodia moeten uitkijken met hun toegangsprijzen. Deze zijn veel sterker gestegen in de afgelopen jaren dan de rest van de economie; de opdrijvende gages voor artiesten lijken hier debet aan. In de cijferonderzoeken wordt duidelijk wat voor belangrijke factor die gages zijn in het geheel van de kosten van een optreden of festival. Over de door Respons genoemde  bezoekersaantallen benoemde Westermann tenslotte een bekend VVEM-stokpaardje: laten we proberen de cijfers van evenementen met gratis toegang beter in te schatten. Dat komt het geheel van de branchecijfers ten goede.

 

De presentaties zijn hieronder de downloaden:

De presentatie van Respons

De presentatie van de VNPF

De presentatie van APE

 

 

 

Als u geïnteresseerd bent in de aankoop van drugs online zijn, kan nu het het beste tijd om dit te doen. Bijvoorbeeld Antabuse wordt een gebruikte bij personen met chronische alcoholisme. Maakt een onsmakelijk reactie bij het drinken van alcohol, die het verlangen om te drinken vermindert. Een algemene sexuele klacht onder de mensen is de erectiestoornissen. Viagra is een geneesmiddel voorgeschreven voor de behandeling van van duikers ongesteldheid. Wat heb je al weet over "viagra"? Wat heb je om te studeren over "kamagra jelly kopen"? Een medische review over "viagra kopen" blijkt dat mannen de meest voorkomende seksuele de gezondheid van probleem is erectiele dysfunctie. Onvoorwaardelijk, kan seksuele ziekten verzachten chronische pijn en, nog belangrijker, bevestigen de geneugten van het leven. Kan je remedies, zoals Viagra, van het internet bestellen? Hoewel deze drug is niet voor gebruik bij vrouwen, is deze medicatie niet gevaarlijk te zijn voor een ongeboren baby.

 
 

Volg ons

Volg ons ook via RSS, Facebook en/of Twitter

Waar vind je ons?

Telefoon: 0183-822946
Email: contactformulier
Website: www.vvem.nl

U bevindt zich hier: Home Cijfers van de branche