Evenement Assistent begin oktober operationeel

De testversie van de EvenementAssistent is door de gebruikers tijdens een bijeenkomst van de Gebruikersraad positief ontvangen. Begin oktober kan de implementatie bij de gemeenten van start gaan. De EvenementAssistent is een digitaal instrument voor het aanvragen van vergunningen en het opbouwen van dossiers over evenementen. Dit kan een besparing opleveren van 10 tot 15% bij organisatoren, gemeenten, veiligheidsregio's en hulpdiensten. De VVEM heeft een actief aandeel in de ontwikkeling.

Op 20 augustus 2013 kwam de Gebruikersraad bijeen. De testversie werd positief ontvangen, na verwerking van opmerkingen en wensen zal het instrument eind september operationeel zijn. De EvenementAssistent bestaat uit een digitale vragenlijst die ondernemers moeten invullen, een dossiermodule, een afhandelmodule en een evenementenkalender. Het instrument wordt primair ontwikkeld voor gemeenten, maar op verzoek van de veiligheidsregio's is besloten om ook een speciale variant voor de veiligheidsregio's te ontwikkelen.

De Stichting EvenementAssistent is volop bezig geweest om gemeenten en veiligheidsregio's te informeren. In juli heeft iedere gemeente en veiligheidsregio een aanbieding en informatieset ontvangen, in augustus en september zijn bezoeken gepland aan de gemeenten. Twee veiligheidsregio's hebben zich al gemeld voor verdere informatie. Voor gebruik van het instrument sluit een gemeente of veiligheidsregio een overeenkomst met de Stichting EvenementAssistent. Er is dan een eenmalige bijdrage verschuldigd en een jaarlijks tarief op basis van het aantal inwoners.

De Stichting EvenementAssistent stelt zich ten doel dat binnen drie jaar organisatoren overal in Nederland hun evenement via de EvenementAssistent kunnen regelen met gemeenten en andere overheden. In de EvenementAssistent zijn koppelingen met het Ondernemingsdossier en met zaak- en backofficesystemen voorzien. Ook is een automatische risicoscan opgenomen en zijn koppelingen voorzien met nieuwe Nationale Politiekalender en het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS).

De EvenementAssistent is een initiatief en samenwerkingsverband van ondernemers en overheden. Betrokken partijen zijn VVEM, VNPF, VNCO, NKB, VSCD, NOC*NSF, Veiligheidsregio NHN, Gemeente Zandvoort, BOVAK en het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Mede opdrachtgever is het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Bron: EvenementAssistent

Als u geïnteresseerd bent in de aankoop van drugs online zijn, kan nu het het beste tijd om dit te doen. Bijvoorbeeld Antabuse is het gebruikt bij personen met chronische alcoholisme. Maakt een onsmakelijk reactie bij het drinken van alcohol, die het verlangen om te drinken vermindert. Een algemene seksuele klacht onder de mensen is de erectiestoornissen. Viagra is een geneesmiddel voorgeschreven voor de behandeling van duikers ongesteldheid. Wat heb je al weet over "viagra"? Wat heb je om te studeren over "kamagra jelly kopen"? Een de medische review over "viagra kopen" blijkt dat personen de grootste voorkomende seksuele de gezondheid van probleem is erectiestoornissen. Onvoorwaardelijk, kan seksuele ziekten verzachten chronische pijn en, nog belangrijker, bevestigen de geneugten van het leven. Kan je remedies, zoals Viagra, van het internet bestellen? Hoewel deze drug is niet voor gebruik bij vrouwen, is deze medicatie niet gevaarlijk te zijn voor een ongeboren baby.

Evenement assistent

De Evenement Assistent gaat nu echt gemaakt worden! Er is financiering gevonden, de bouwers worden geselecteerd. Het streven is in september 2013 een werkend product neer te zetten!

Minder administratieve lasten voor evenementenvergunningen met EvenementAssistent

Start bouw EvenementAssistent mogelijk door financiering van het ministerie van BZK

Ondernemers in de evenementenbranche, verenigingen en gemeenten gaan beter samenwerken bij de aanvraag van evenementenvergunningen, waardoor de regeldruk met 10 tot 15 procent
vermindert. Deze regeldruk vermindering kan onder andere worden bereikt door gebruik te maken van de EvenementAssistent. Deze digitale tool helpt ondernemers eenvoudig en snel bij vergunningaanvragen. De komende maanden zal de Evenementassistent worden gebouwd en gepresenteerd aan gemeenten. Brancheverenigingen en het ministerie van Binnenlandse Zaken hebben dit verklaard bij een congres over samenwerking tussen gemeenten en sportorganisaties van de NOC*NSF op vrijdag 15 februari jl.


Sinds de oprichting van het publiekprivaat samenwerkingsverband voor de invoering van de EvenementAssistent in juli 2012 is er gezocht naar kapitaal om de bouw van het instrument mogelijk te maken. Ondanks de financiële toezeggingen van de brancheorganisaties ontbrak het de Stichting EvenementAssistent aan voldoende startkapitaal. Het ministerie van BZK zag via haar Cluster Regeldruk, in de EvenementAssistent het perfecte middel om de lasten bij het aanvragen voor evenementenvergunningen voor zowel overheden als ondernemers te verminderen.

Gerard Dielissen, algemeen directeur van NOC*NSF: ‘Wij zijn heel blij dat het nu echt gaat gebeuren. De EvenementAssistent maak het voor initiatiefnemers van sportevenementen, vaak vrijwilligers, een stuk eenvoudiger en leuker om een evenement te organiseren’.

Ook de Vereniging van Evenementenmakers is enthousiast: “Omdat je nooit precies weet wie je waar voor moet hebben, kost het ons als organisatoren van grote evenementen onnodig veel tijd en energie om alle vergunningen voor bv. horeca, tribunebouw, muziek of wegafzetting rond te krijgen”, aldus Herald van de Bunt, directeur van Gelredome en bestuurslid van de Stichting EvenementAssistent.
Niek Meijer, burgemeester van Zandvoort: ‘Wij zijn een kleine gemeente, maar met heel veel evenementen, vooral aan het strand natuurlijk. Hulpdiensten moeten soms wel tot vier keer toe om informatie vragen voordat ze kunnen beoordelen of een vergunning wel afgegeven kan worden. Dat behoort straks tot het verleden’. Sportverenigingen, festivals, kermissen en circussen, allemaal zijn ze bij de ontwikkeling van de EvenementAssistent betrokken.

Ondernemers ervaren hoge regeldruk bij de aanvraag van vergunningen voor festivals, circussen, popconcerten, wielerrondes en andere evenementen. Gemeenten hanteren verschillende procedures en ook de vereisten zijn in veel gemeenten verschillend.

'Organisatoren en gemeenten hebben gezamenlijk geregeld dat dit eenvoudiger kan, volgens één gestroomlijnd proces voor de aanvraag van alle vergunningen die nodig zijn voor een evenement', zegt Hans Onno van den Berg, voorzitter van de stichting EvenementAssistent.
Het prototype EvenementAssistent is eerder getest door 33 organisatoren en 23 gemeenten.

De nieuwe aanpak vermindert niet alleen de administratieve lasten. De Veiligheidsregio Haaglanden is betrokken geweest bij de ontwikkeling en stelt dat de EvenementAssistent 'kan bijdragen aan de veiligheid rondom evenementen'. Het systeem ondersteunt een betere samenwerking tussen gemeenten, toezichthouders, hulpverlening en organisatoren van evenementen. De EvenementAssistent past binnen de aanpak van de Handreiking Evenementenveiligheid, die in het voorjaar aan alle gemeenten is aangeboden om de veiligheid rond evenementen te verbeteren.

De bouw van de EvenementAssistent valt samen met de invoering van het Ondernemingsdossier in de evenementenbranche. De sector zal daarbij samenwerken met de branches waar het Ondernemingsdossier reeds wordt ingevoerd. Met het Ondernemingsdossier kunnen ondernemers snel en eenvoudig voldoen aan wetten en regels.

Naar verwachting van de initiatiefnemers kunnen in het najaar 2013 de eerste evenementenvergunningen via de EvenementAssistent worden aangevraagd.

Als u geïnteresseerd bent in de aankoop van drugs online zijn, kan nu het beste moment om dit te doen. Bijvoorbeeld Antabuse wordt gebruikt bij personen met chronische alcoholisme. Maakt een onsmakelijk reactie bij het drinken van alcohol, die het verlangen om te borrel vermindert. Een algemene seksuele klacht onder de mensen is de erectiele dysfunctie. Viagra is een geneesmiddel voorgeschreven voor de behandeling van duikers ongesteldheid. Wat heb je al weet over "viagra"? Wat heb je om te studeren over "kamagra jelly kopen"? Een medische review over "viagra kopen" blijkt dat mensen de meest globaal sexuele gezondheid probleem is erectiestoornissen. Onvoorwaardelijk, kan sexuele ziekten verzachten chronische pijn en, nog belangrijker, bevestigen de geneugten van het leven. Kan je remedies, hoe Viagra, van het internet bestellen? Hoewel deze drug is niet voor gebruik bij vrouwen, is deze behandeling niet gevaarlijk te zijn voor een ongeboren baby.

Evenement Assistent en koplopers positie Ondernemersdossier.

Zoals jullie weten is de pilot van de Evenement Assistent (het systeem voor een landelijke eenduidige evenementenvergunning) positief afgerond.

Lees meer: Evenement Assistent en koplopers positie Ondernemersdossier.

 
 

Volg ons

Volg ons ook via RSS, Facebook en/of Twitter

Waar vind je ons?

Telefoon: 0183-822946
Email: contactformulier
Website: www.vvem.nl

U bevindt zich hier: Home Evenementenvergunningen