Artikelen

Bijna twintig nieuwe leden hebben zich bij de VVEM aangemeld in iets meer dan een jaar. Een mooi resultaat, zeker in een tijd van economische tegenwind waarin niet alleen veel bedrijven maar ook verenigingen in zwaar weer zitten. Hoe kan het dat de VVEM juist nu blijft groeien? Voor enkele nieuwe leden speelt financieel voordeel een rol. De VVEM heeft met Buma/Stemra een contract gesloten waardoor dance leden profiteren van een collectiviteitskorting. Dat heeft enkele bedrijven over de drempel geholpen. Maar volgens directeur Hans Ligtermoet is dat een kleine minderheid van de nieuwe leden. Hij verklaart de ledenaanwas vooral uit de sterke inhoudelijke aanwezigheid van de VVEM in de sector, in combinatie met het actief benaderen van potentiële leden.

Zichtbaar geworden
"Ik denk in zijn algemeenheid dat we als VVEM afgelopen jaar beter zichtbaar zijn geworden," zegt Hans Ligtermoet. "Dat begint nu zijn vruchten af te werpen. Sinds vorig jaar hebben we ons sterk geprofileerd tijdens beurzen en events. Potentiële leden benaderen we daar actief, zonder druk uit te oefenen, want dat werkt niet. Maar als je iemand persoonlijk hebt gesproken, dan werkt dat door als die persoon de VVEM vervolgens in het nieuws ziet met onderwerpen die ertoe doen: de presentatie van de eerste betrouwbare branchecijfers, het Nationaal Evenementen Symposium, het contract met Buma/Stemra, en onlangs nog het gehoorconvenant dat we hebben gesloten met het ministerie van VWS."

Leden werven leden
Daarnaast ziet hij dat leden ook nieuwe leden werven. "De leden ervaren de echte meerwaarde van de vereniging. Als zij tegen iemand zeggen: 'ik ben lid van die club, dat zou jij ook moeten doen', dan heeft dat zijn effect." Uiteindelijk is de ledenaanwas een optelsom van al die factoren. "De activiteiten, de zichtbaarheid van de vereniging in de sector, het persoonlijke contact, de aanbevelingen van de leden, dat versterkt elkaar allemaal en vergemakkelijkt de stap om lid te worden."

Ons filmpje van NES 2013 is te vinden via de volgende link : Filmpje

Met dank aan ons lid Vinke Vision

 

Muziekevenementen en poppodia sluiten convenant met staatssecretaris Martin van Rijn

 

Vrijdag 14 februari 2014

Ermelo / Amsterdam - De organisatoren van muziekevenementen en de poppodia sluiten vandaag via hun brancheverenigingen VVEM en VNPF een convenant met staatssecretaris Martin van Rijn van VWS. Samen wordt gewerkt aan het minimaliseren van het risico op gehoorschade bij bezoekers van concerten en festivals. De concrete maatregelen die zijn afgesproken in het convenant betreffen Geluidslimitering, Geluidsmeting en (persoonlijke) Gehoorbescherming, waarbij het Grote Genieten van muziek voorop blijft staan.

De bij het convenant betrokken partijen vinden het belangrijk om gehoorschade veroorzaakt door hard geluid te voorkomen, aangezien genezing of reparatie van eenmaal opgelopen gehoorschade niet mogelijk is. Harde muziek tijdens het uitgaan is, naast het luisteren naar persoonlijke muziekdragers en machinelawaai tijdens het werk, een mogelijke bron van gehoorschade. De Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF)  en de Vereniging Van EvenementenMakers (VVEM) willen bijdragen aan het voorkomen van het ontstaan van gehoorschade door harde muziek, door hiertoe binnen hun verantwoordelijkheid doeltreffende maatregelen te nemen. Zij zullen zich maximaal inspannen om ervoor te zorgen dat bezoekers van de bij hen aangesloten muzieklocaties op een voor het gehoor veilige manier van muziek kunnen genieten.

Voor de VVEM en de VNPF is het convenant een voortzetting van de eerder ingezette maatregelen uit het vorige convenant. De private partijen spreken hun tevredenheid uit over het feit dat nu ook de overheid betrokkenheid bij het onderwerp toont.

Directeur Hans Ligtermoet van de Vereniging Van EvenementenMakers: “Als organisatoren van grote evenementen tonen we ons al jaren voorloper in het streven verantwoord met geluid om te gaan. Onze bezoeker verlangt goed geluid in een veilige omgeving. Daar zorgen wij voor. Het is goed dat we samen met de overheid stevige afspraken hebben gemaakt hoe we met geluidsniveaus en gehoorbescherming omgaan, zodat onze bezoekers op een verantwoorde manier van evenementen kunnen blijven genieten.”

Directeur Berend Schans van de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals: “In onze poppodia en bij onze festivals werken we graag mee aan maatregelen die gezond verstand koppelen met blijven genieten van wat we te bieden hebben. We hopen en verwachten dat de voorlichtingscampagne die VWS met ons zal ontwikkelen een bijdrage zal leveren aan het minimaliseren van het risico op gehoorschade.”

 

De tekst van het convenant vindt u HIER

 

 

Vorig jaar hebben we na de zomer met onze leden een handreiking gemaakt, die bedrijven en organisaties kunnen gebruiken om aan hun werknemers/inhuurkrachten aan te geven wat wel en niet kan met social media. Het gaat dan bijvoorbeeld om de opbouw van een evenement met een bijzonder decor, dat we samen logischerwijs geheim willen houden tot de evenementsdag als het publiek het met eigen ogen kan gaan zien.

Met veel evenementen in aantocht is het waarschijnlijk handig daar aandacht aan te besteden. De Handreiking vindt u onder Publicaties op de website of door HIER te drukken.

Tijdens Eurosonic Noorderslag ondertekende VVEM-directeur Hans Ligtermoet een overeenkomst met Buma/Stemra namens alle danceleden van de VVEM. Voor de auteursrechten van muziek die tijdens dance events wordt gedraaid, moeten de organistoren aan Buma/Stemra een vergoeding betalen. Door deze gezamenlijke overeenkomst profiteren de leden van een aanzienlijke korting op de afdracht.

Voor het gebruik van repertoire hebben de auteurs van de muziek (lang niet altijd dezelfde als de uitvoerende artiesten) recht op een vergoeding. Buma/Stemra is de partij  die deze vergoedingen int en vervolgens uitkeert aan de rechthebbende auteurs. Men hanteert daarbij een staffelkorting die gebaseerd is op volume. Hoe groter het volume, hoe meer korting. Door de gezamenlijke overeenkomst met Buma/Stemra vallen de danceleden van VVEM in de hoogst mogelijke categorie en krijgen ze een korting van 25 procent. Individueel zouden de meeste leden dit collectiviteitsvoordeel niet halen. De danceorganistoren leveren de gegevens over het gebruikte repertoire aan door middel van de fingerprinting techniek van DJ Monitor die muziek digitaal identificeert.

Voor meer informatie over de overeenkomst kunt u contact opnemen met het secretariaat van de VVEM.

Voor leden (inloggen) komt de overeenkomst beschikbaar op de site.

 
 

Volg ons

Volg ons ook via RSS, Facebook en/of Twitter

Agenda

Geen evenementen

Waar vind je ons?

Telefoon: 0341-559504
Email: contactformulier
Website: www.vvem.nl

U bevindt zich hier: Home