Kennisbank

Organisatie

Zoeken in de kennisbank

Filter op

Recente artikelen

Internetconsultatie van AMvB BGOP gestart!

Een project waar we al lang mee bezig zijn: de AMvB BGOP! Op 17 juli jl. is het concept-besluit brandveilig gebruik overige plaatsen op internet geplaatst voor consultatie. Zie website http://www.internetconsultatie.nl/brandveiligheid . Een ieder kan tot 17 september commentaar indienen. Vanwege de vakantieperiode is een dubbele termijn gehanteerd om iedereen ruim te tijd te geven het besluit…

Lees meer

Brandveiligheid niet bouwwerken , brandveiligheid overige plaatsen

DE VVEM werkt al jarenm mee aan het totstandkomen van het Besluit brandveilig gebruik overige plaatsen Wij geven hieronder enige toelichting (bron: Nota van toelichting) Lees voor de gehele toelichting gaarne die nota van toelichting! Wij hebben hier losse brokken genomen. UIT DE NOTA VAN TOELICHTING Dit besluit geeft regels voor het brandveilig gebruik van…

Lees meer

Steunpunt RI&E hanteert straks nog maar één RI&E-erkenning

Organisaties met personeel in dienst zijn verplicht tot het opstellen van een Risico-inventarisatie en –evaluatie. Of u ook verplicht bent om de RI&E te laten toetsen, hangt af van het aantal medewerkers dat in dienst is. Werken er niet meer dan 25 werknemers in uw organisatie, dan is alleen een lichte toets nodig. Door veranderende…

Lees meer

Brandveiligheid en gebruiksbesluit

De VVEM heeft enige jaren geleden meegewerkt aan het vereenvoudigen van de regels voor de brandveiligheid. Dit is in eerste instantie gebeurt voor de brandveiligheid in en om bouwwerken. Er is het zogenaamde Gebruiksbesluit opgesteld, waaraan wij mee geschreven hebben en waarbij wij geadviseerd hebben. Dit Gebruiksbesluit is inmiddels opgenomen in het Bouwbesluit 2012. Voor…

Lees meer

Branche Risico Inventarisatie & -Evaluatie?

De VVEM heeft voor haar leden nog geen eigen instrument voor het maken van de risico-inventarisatie en -evaluatie (R.I. & E) gemaakt. Zo ’n R. I. & E. moet gemaakt worden op basis van de arbeidsomstandighedenwet, door elke werkgever die werknemers heeft. Er zijn wel diverse arbocatalogi  over verschillende onderwerpen. Er bestaat een idee om de komende…

Lees meer

Bezoekersaantallen tellen

De VVEM en haar leden zijn dagelijks bezig met het ontvangen van vele bezoekers in gebouwen, op terreinen. Het onderwerp publieksveiligheid is daar nadrukkelijk belangrijk. Het aantal mensen op locatie is vaak bekend, maar dat speelt dan voornamelijk bij evenementen waar aan betaalde kaartverkoop wordt gedaan en aan de deur wordt gecontroleerd. Er zijn veel andere…

Lees meer

Arbocatalogus Versterkt geluid podiumkunsten

In de arbocatalogus “versterkt geluid” worden de afspraken die tussen sociale partners zijn gemaakt over versterkt geluid beschreven. De catalogus geeft een overzicht van gevolgen en maatregelen. Klik hier om de catalogus te downloaden.

Lees meer

Arbocatalogus “Arbo bij evenementen”?

Binnen de VVEM is het plan opgevat een arbocatalogus voor evenementenwerk te maken. De VVEM heeft eerder meegewerkt aan (deel)catalogi, over schadelijk versterkt geluid in de podiumkunsten, over hijsen en heffen en over fysieke belasting. Maar er zijn meer soorten werkzaamheden die beschreven moeten worden; het bestuur overweegt hier een aparte catalogus voor te laten maken. Door…

Lees meer

Arbo & Podiumkunsten

De VVEM is actief deelnemer aan de bijeenkomst van de Stichting Arbo & Podiumkunsten. De VVEM zit daarbij niet in het stichtingsbestuur. Bij het overleg wordt samengewerkt met de meeste partijen in de podiumkunsten, zoals de VSCD, de VNPF, de VVTP. Samen worden publicaties gemaakt. Door de Stichting Arbo & Podiumkunsten wordt ook het instrument Podiumrie beheerd. Daarmee kan op…

Lees meer

Arbeidstijdenwet

De leden van de VVEM zijn zeer betrokken bij kortstondig, onregelmatig werk. Bij evenementen worden veel mensen betrokken, die meestal in een of twee dagen veel werk moeten verzetten. Uiteraard houden de werknemers zich daarbij aan de arbeidstijdenwet. Soms knelt dat bij evenementen. Met behulp van onder andere de podiumkunsten regeling, die onderdeel is van…

Lees meer