Arbeid & Arbeidsomstandigheden

Organisatie

Zoeken in de kennisbank

Filter op

Recente artikelen

Steunpunt RI&E hanteert straks nog maar één RI&E-erkenning

Organisaties met personeel in dienst zijn verplicht tot het opstellen van een Risico-inventarisatie en –evaluatie. Of u ook verplicht bent om de RI&E te laten toetsen, hangt af van het aantal medewerkers dat in dienst is. Werken er niet meer dan 25 werknemers in uw organisatie, dan is alleen een lichte toets nodig. Door veranderende…

Lees meer

Branche Risico Inventarisatie & -Evaluatie?

De VVEM heeft voor haar leden nog geen eigen instrument voor het maken van de risico-inventarisatie en -evaluatie (R.I. & E) gemaakt. Zo ’n R. I. & E. moet gemaakt worden op basis van de arbeidsomstandighedenwet, door elke werkgever die werknemers heeft. Er zijn wel diverse arbocatalogi  over verschillende onderwerpen. Er bestaat een idee om de komende…

Lees meer

Arbocatalogus Versterkt geluid podiumkunsten

In de arbocatalogus “versterkt geluid” worden de afspraken die tussen sociale partners zijn gemaakt over versterkt geluid beschreven. De catalogus geeft een overzicht van gevolgen en maatregelen. Klik hier om de catalogus te downloaden.

Lees meer

Arbocatalogus “Arbo bij evenementen”?

Binnen de VVEM is het plan opgevat een arbocatalogus voor evenementenwerk te maken. De VVEM heeft eerder meegewerkt aan (deel)catalogi, over schadelijk versterkt geluid in de podiumkunsten, over hijsen en heffen en over fysieke belasting. Maar er zijn meer soorten werkzaamheden die beschreven moeten worden; het bestuur overweegt hier een aparte catalogus voor te laten maken. Door…

Lees meer

Arbeidstijdenwet

De leden van de VVEM zijn zeer betrokken bij kortstondig, onregelmatig werk. Bij evenementen worden veel mensen betrokken, die meestal in een of twee dagen veel werk moeten verzetten. Uiteraard houden de werknemers zich daarbij aan de arbeidstijdenwet. Soms knelt dat bij evenementen. Met behulp van onder andere de podiumkunsten regeling, die onderdeel is van…

Lees meer

Arbeidstijdenwet op de schop

De huidige Arbeidstijdenwet (ATW) dateert van 1 januari 1996. Destijds verving de ATW een groot aantal afzonderlijke wetten, besluiten en regelingen. Volgens de wetgever is nu een moment aangebroken om tot een verdere vereenvoudiging van de ATW te komen. De wijzigingen van de ATW gaan hoofdzakelijk over bepalingen die gelden voor werknemers van 18 jaar…

Lees meer

Arbeidstijden bij overwerk (korte toelichting met voorbeeld)

Regelmatig wordt een beroep op werknemers gedaan om langer door te werken. Mag je overwerk weigeren? Volgens de nieuwe Arbeidstijdenwet mag een werknemer overwerk niet weigeren tenzij hij al 54 uur in die week heeft gewerkt. Valt een bedrijf onder een cao of zijn afspraken gemaakt met de Ondernemingsraad dan kan dit oplopen tot maximaal…

Lees meer

Arbeidstijdenwet (nog wat makkelijk geschreven toelichting)

Op 1 januari 1996 is de Arbeidstijdenwet in werking getreden. Werkgevers kunnen nu in overleg met werknemers afspraken maken over de indeling van werktijden en zijn niet meer gebonden aan de regelmatige werktijden van negen tot vijf. De Arbeidstijdenwet bevat naast werktijden bepalingen over nachtwerk, pauzes, overwerk, rusttijden, werken op zondag en speciale arbeids- en…

Lees meer

Arbeidstijden (Samenvatting wetgeving arbeidstijden)

(onderstaande tekst is een samenvatting van de wetgeving op de arbeidstijden en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend) De Arbeidstijdenwet maakt meer flexibiliteit mogelijk. Maar de wet geeft ook duidelijke grenzen aan. In het belang van uw veiligheid, uw gezondheid en uw welzijn. Daarnaast is het ook de bedoeling van deze wet dat…

Lees meer