Kennisbank

Organisatie

Zoeken in de kennisbank

Filter op

Recente artikelen

Evenementensector bereid tot investeren in publieksmetingen (bericht van respons.nl)

De evenementenbranche is in principe bereid om te investeren in publieksmetingen. Organisatoren, gemeenten en de veiligheidsregio’s zien de noodzaak in van metingen, voornamelijk bij evenementen met een verhoogd veiligheidsrisico. Het stelselmatig uitvoeren van publieksmetingen – om tot zuivere bezoekaantallen te komen en kwantitatief onderbouwde veiligheidsmaatregelen te kunnen nemen – lijkt financieel gezien voorlopig alleen haalbaar…

Lees meer

“Buienradar” Bluetrace volgt bezoekersstromen

Er vinden in Nederland steeds meer grootschalige evenementen plaats. Dat vereist strikte veiligheidsmaatregelen. TNO heeft een technologie ontwikkeld voor het volgen en in goede banen leiden van grote bezoekersstromen. Samen met het bedrijf Bluetrace is de technologie doorontwikkeld tot het systeem Crowd Control Assistent (CCA) , dat inmiddels succesvol wordt ingezet. TNO ontwikkelde de technologie…

Lees meer

Bouwbesluit: Brandmeester binnen een uur

Prestatie-eisen voor brandveiligheid Brandveiligheid is een hot item in de bouwregelgeving. Diverse regelgevingen hebben hier betrekking op. De bouwtechnische aspecten zijn echter volledig geregeld in het geconverteerde Bouwbesluit. Uitgangspunt voor deze regelgeving zijn prestatie-eisen gerekend in tijdslimieten. Bij de regelgeving omtrent brandveiligheid stelt het geconverteerde Bouwbesluit stringente tijdslimieten, gebaseerd op de uitgangspunten omtrent brandweerinzet volgens…

Lees meer

Arbeidstijdenwet op de schop

De huidige Arbeidstijdenwet (ATW) dateert van 1 januari 1996. Destijds verving de ATW een groot aantal afzonderlijke wetten, besluiten en regelingen. Volgens de wetgever is nu een moment aangebroken om tot een verdere vereenvoudiging van de ATW te komen. De wijzigingen van de ATW gaan hoofdzakelijk over bepalingen die gelden voor werknemers van 18 jaar…

Lees meer

Arbeidstijden bij overwerk (korte toelichting met voorbeeld)

Regelmatig wordt een beroep op werknemers gedaan om langer door te werken. Mag je overwerk weigeren? Volgens de nieuwe Arbeidstijdenwet mag een werknemer overwerk niet weigeren tenzij hij al 54 uur in die week heeft gewerkt. Valt een bedrijf onder een cao of zijn afspraken gemaakt met de Ondernemingsraad dan kan dit oplopen tot maximaal…

Lees meer

Arbeidstijdenwet (nog wat makkelijk geschreven toelichting)

Op 1 januari 1996 is de Arbeidstijdenwet in werking getreden. Werkgevers kunnen nu in overleg met werknemers afspraken maken over de indeling van werktijden en zijn niet meer gebonden aan de regelmatige werktijden van negen tot vijf. De Arbeidstijdenwet bevat naast werktijden bepalingen over nachtwerk, pauzes, overwerk, rusttijden, werken op zondag en speciale arbeids- en…

Lees meer

Arbeidstijden (Samenvatting wetgeving arbeidstijden)

(onderstaande tekst is een samenvatting van de wetgeving op de arbeidstijden en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend) De Arbeidstijdenwet maakt meer flexibiliteit mogelijk. Maar de wet geeft ook duidelijke grenzen aan. In het belang van uw veiligheid, uw gezondheid en uw welzijn. Daarnaast is het ook de bedoeling van deze wet dat…

Lees meer