Veiligheid

Organisatie

Zoeken in de kennisbank

Filter op

Recente artikelen

Internetconsultatie van AMvB BGOP gestart!

Een project waar we al lang mee bezig zijn: de AMvB BGOP! Op 17 juli jl. is het concept-besluit brandveilig gebruik overige plaatsen op internet geplaatst voor consultatie. Zie website http://www.internetconsultatie.nl/brandveiligheid . Een ieder kan tot 17 september commentaar indienen. Vanwege de vakantieperiode is een dubbele termijn gehanteerd om iedereen ruim te tijd te geven het besluit…

Lees meer

Brandveiligheid niet bouwwerken , brandveiligheid overige plaatsen

DE VVEM werkt al jarenm mee aan het totstandkomen van het Besluit brandveilig gebruik overige plaatsen Wij geven hieronder enige toelichting (bron: Nota van toelichting) Lees voor de gehele toelichting gaarne die nota van toelichting! Wij hebben hier losse brokken genomen. UIT DE NOTA VAN TOELICHTING Dit besluit geeft regels voor het brandveilig gebruik van…

Lees meer

Brandveiligheid en gebruiksbesluit

De VVEM heeft enige jaren geleden meegewerkt aan het vereenvoudigen van de regels voor de brandveiligheid. Dit is in eerste instantie gebeurt voor de brandveiligheid in en om bouwwerken. Er is het zogenaamde Gebruiksbesluit opgesteld, waaraan wij mee geschreven hebben en waarbij wij geadviseerd hebben. Dit Gebruiksbesluit is inmiddels opgenomen in het Bouwbesluit 2012. Voor…

Lees meer

Bezoekersaantallen tellen

De VVEM en haar leden zijn dagelijks bezig met het ontvangen van vele bezoekers in gebouwen, op terreinen. Het onderwerp publieksveiligheid is daar nadrukkelijk belangrijk. Het aantal mensen op locatie is vaak bekend, maar dat speelt dan voornamelijk bij evenementen waar aan betaalde kaartverkoop wordt gedaan en aan de deur wordt gecontroleerd. Er zijn veel andere…

Lees meer

Evenementensector bereid tot investeren in publieksmetingen (bericht van respons.nl)

De evenementenbranche is in principe bereid om te investeren in publieksmetingen. Organisatoren, gemeenten en de veiligheidsregio’s zien de noodzaak in van metingen, voornamelijk bij evenementen met een verhoogd veiligheidsrisico. Het stelselmatig uitvoeren van publieksmetingen – om tot zuivere bezoekaantallen te komen en kwantitatief onderbouwde veiligheidsmaatregelen te kunnen nemen – lijkt financieel gezien voorlopig alleen haalbaar…

Lees meer

“Buienradar” Bluetrace volgt bezoekersstromen

Er vinden in Nederland steeds meer grootschalige evenementen plaats. Dat vereist strikte veiligheidsmaatregelen. TNO heeft een technologie ontwikkeld voor het volgen en in goede banen leiden van grote bezoekersstromen. Samen met het bedrijf Bluetrace is de technologie doorontwikkeld tot het systeem Crowd Control Assistent (CCA) , dat inmiddels succesvol wordt ingezet. TNO ontwikkelde de technologie…

Lees meer

Bouwbesluit: Brandmeester binnen een uur

Prestatie-eisen voor brandveiligheid Brandveiligheid is een hot item in de bouwregelgeving. Diverse regelgevingen hebben hier betrekking op. De bouwtechnische aspecten zijn echter volledig geregeld in het geconverteerde Bouwbesluit. Uitgangspunt voor deze regelgeving zijn prestatie-eisen gerekend in tijdslimieten. Bij de regelgeving omtrent brandveiligheid stelt het geconverteerde Bouwbesluit stringente tijdslimieten, gebaseerd op de uitgangspunten omtrent brandweerinzet volgens…

Lees meer