Succesvol Nationaal Evenementen Symposium 2014 in de Amsterdam ArenA

De vierde editie van het Nationaal Evenementen Symposium op woensdag 19 november in de Amsterdam ArenA is zeer succesvol verlopen. Het symposium trok bijna driehonderd deelnemers. Zij waren getuige van een inhoudelijk sterk programma rond de veiligheid van evenementen anno 2014. De plenaire sessies stonden onder leiding van Jan Douwe Kroeske, daarnaast was er keuze uit een tiental deelsessies en workshops. Hieronder enkele hoofdpunten.

'Veiligheid bezoeker gaat boven alles'
'De veiligheid van de bezoeker gaat boven alles' was de meest gehoorde uitspraak, of het nu over monstertrucks, over drugs of over het evacueren van een evenemententerrein gaat. Maar hoe waarborg je die veiligheid? Wat werkt het beste in de praktijk? Daarover verschillen de meningen en dat is ook logisch. De burgemeester heeft een andere rol dan de festivaldirecteur. De politie kijkt met andere ogen naar crowd management dan de organisator en de beveiliger. Maar op het moment dat al deze partijen vanuit hun specifieke expertise bij elkaar gaan zitten, dan ontstaan er nieuwe inzichten en blijkt men elkaar te kunnen vinden. Dat was duidelijk aan het eind van de dag: we kunnen echte winst behalen als alle betrokkenen met elkaar in overleg blijven, als we tot goede afstemming komen tussen publieke en private partijen, als we op een open en slimme manier in discussie gaan en kennis delen, zowel in de voorbereiding als tijdens het evenement en in de evaluatie achteraf.

Celebrate Safe!
Tijdens NES2014 werd de campagne Celebrate Safe! gelanceerd door Duncan Stutterheim (ID&T) en Sjoerd Wynia (Club Air, The Good Guyz). Alle grote dance festivals ondersteunen de campagne en stellen zich hiermee proactief op. Zij geven hun publiek tips om veilig uit te gaan en voorlichting over de risico's van drank en drugsgebruik. De boodschap: feesten is fantastisch, maar zorg wel dat je heelhuids en gezond weer thuiskomt! 

Intern rapport Pinkpop 2014
Pinkpop werd deze zomer getroffen door noodweer. Tijdens NES2104 overhandigde festivaldirecteur Jan Smeets het interne evaluatierapport aan burgemeester Raymond Vlecken van Landgraaf. Enkele conclusies: zorg voor scheiding tussen calamiteitenorganisatie en festivalorganisatie. Zoek oplossingen voor haperende (tele)communicatie. En haal het gevaar van 'sleetsheid' uit je organisatie.

I Love My Ears
Ruben Brouwer (Mojo Concerts) presenteerde de campagne I Love My Ears, bedoeld om de bezoekers voor te lichten over het risico op gehoorschade door hard geluid. Begin dit jaar is hierover een convenant gesloten tussen evenementen, festivals, poppodia en het Ministerie van VWS. Het convenant loopt tot 2016 en wordt momenteel door de sector geïmplementeerd.

Monstertrucks en gemotoriseerde evenementen
Naar aanleiding van het tragische ongeluk in Haaksbergen werd gesproken over de veiligheid van gemotoriseerde evenementen. Ervaringsdeskundigen Ronnie Degen (organisator Zwarte Cross) en Hèrald van de Bunt (GelreDome, onder andere Monsterjam) gaven uitgebreid toelichting hoe de veiligheid gewaarborgd wordt: intensieve technische keuring van de voertuigen, testen van de voertuigen zonder publiek, uitzetten van een veilig parcours, publiek op afstand houden, veilige opslag van de brandstof, enzovoort. 

www.nes2014.nl

 

Als u geïnteresseerd bent in de aankoop van drugs online zijn, kan nu het beste moment om dit te doen. Bijvoorbeeld Antabuse wordt gebruikt bij personen met chronische alcoholisme. Maakt een onsmakelijk reactie bij het drank van alcohol, die het verlangen om te drank vermindert. Een algemene sexuele klacht onder de mensen is de erectiestoornissen. Viagra is een medicijn voorgeschreven voor de behandeling van van duikers ongesteldheid. Wat heb je al weet over "viagra"? Wat heb je om te studeren over "kamagra jelly kopen"? Een medische review over "viagra kopen" blijkt dat mensen de grootste voorkomende seksuele gezondheid probleem is erectiestoornissen. Onvoorwaardelijk, kan seksuele ziekten verzachten chronische pijn en, nog belangrijker, bevestigen de geneugten van het leven. Kan je remedies, zoals Viagra, van het internet bestellen? Hoewel deze drug is niet voor gebruik bij vrouwen, is deze medicatie niet gevaarlijk te zijn voor een ongeboren baby.

Nationaal Evenementen Sypmosium 2014 duikt in de actualiteit, met Pinkpop en gemotoriseerde evenementen

Het Nationaal Evenementen Symposium 2014 op 19 november in de Amsterdam Arena duikt nadrukkelijk in de actualiteit van dit jaar. De veiligheid van evenementen staat centraal, het overkoepelende thema van deze editie is "Het evenement en de omgeving". Deze dag wordt onder meer het interne onderzoeksrapport van Pinkpop 2014 bekendgemaakt en aangeboden aan de burgemeester van Landgraaf. Een actueel onderwerp is ook "Het veilig organiseren van gemotoriseerde evenementen", een sessie die zonder twijfel zinvolle kennis en ervaringen zal opleveren. Naast de plenaire opening en bespreking van de hoofdthema’s, zijn er tijdens het symposium tien specialistische deelsessies, in twee ronden, zodat iedere bezoeker kan kiezen uit een breed aanbod. NES2014 is een uitgelezen moment voor de betrokken overheden, beleidsmakers en evenementenmakers om elkaar te ontmoeten op een dag vol met tips en ervaringen rond het organiseren van goede en veilige evenementen. 

De organisatie van het symposium is in handen van de evenementenbranche zelf: de brancheorganisaties Vereniging Van EvenementenMakers (VVEM) en de Sectie Evenementen- en Horecabeveiliging van De Nederlandse Veiligheidsbranche. Zij vinden dat de branche zelf het voortouw moet nemen. Zelf oplossingen verzinnen betekent met alle betrokkenen openstaan voor discussies en ideeën. Met de aanwezige sprekers, burgemeesters, wetenschappers, organisatoren, locatieverschaffers, leveranciers,  beleidsmakers en evenementenbeveiligers is er zowel aan de zijde van de sprekers als aan de kant van de bezoekers een mooie diversiteit.

Meer informatie en inschrijving op de website 

Als u geïnteresseerd bent in de aankoop van drugs online zijn, kan nu het het beste tijd om dit te doen. Bijvoorbeeld Antabuse wordt gebruikt bij personen met chronische alcoholisme. Maakt een onsmakelijk reactie bij het drinken van alcohol, die het verlangen om te drinken vermindert. Een algemene seksuele klacht onder de mensen is de erectiestoornissen. Viagra is een geneesmiddel voorgeschreven voor de behandeling van duikers ongesteldheid. Wat heb je al weet over "viagra"? Wat heb je om te studeren over "kamagra jelly kopen"? Een de medische review over "viagra kopen" blijkt dat mensen de zeer totaal seksuele de gezondheid van probleem is erectiestoornissen. Onvoorwaardelijk, kan seksuele aandoening verzachten chronische pijn en, nog belangrijker, bevestigen de geneugten van het leven. Kan je remedies, zoals Viagra, van het internet bestellen? Hoewel deze drug is niet voor gebruik bij vrouwen, is deze medicatie niet gevaarlijk te zijn voor een ongeboren baby.

Nationaal Evenementen Symposium 2014 op woensdag 19 november in de Amsterdam ArenA

De VVEM en de Sectie Evenementen- & Horecabeveiliging van de Nederlandse Veiligheidsbranche kondigen met trots de vierde editie aan van het Nationaal Evenementen Symposium. NES2014 zal plaatsvinden op woensdag 19 november 2014 in de Amsterdam Arena. Het Nationaal Evenementen Symposium is het jaarlijkse platform voor kennisuitwisseling en debat over de veiligheidsaspecten van evenementen. Evenementenmakers, de betrokken overheidsdiensten, veiligheidsregio's, politie, brandweer, GHOR en adviseurs komen tijdens dit symposium bij elkaar om actuele kwesties te bespreken. 

Het thema voor NES2014 is “Het evenement en de omgeving”. Welke risico’s levert het evenement voor de omgeving? En welke risico’s levert de omgeving voor het evenement? Waarmee moet bij de vergunningverlening rekening worden gehouden? Themasessies zullen gaan over de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van verschillende partijen rond het evenement, het beslag dat een evenement legt op de natuurlijke omgeving en bijvoorbeeld geluidsoverlast. Praktische tips en voorbeelden worden gepresenteerd, onder andere over het al dan niet ontruimen van een evenemententerrein met veel publiek.

Begin oktober gaat de inschrijving voor NES2014 van start via de website www.nes2014.nl. Daar vindt u ook het programma. De prijsstelling blijft gelijk aan die in 2013.

Als u geïnteresseerd bent in de aankoop van drugs online hij, kan nu het beste moment om dit te doen. Bijvoorbeeld Antabuse wordt een gebruikte bij personen met chronische alcoholisme. Maakt een onsmakelijk reactie bij het drinken van alcohol, die het verlangen om te drinken vermindert. Een algemene sexuele klacht onder de mensen is de erectiestoornissen. Viagra is een geneesmiddel voorgeschreven voor de behandeling van duikers ongesteldheid. Wat heb je al weet over "viagra"? Wat heb je om te studeren over "kamagra jelly kopen"? Een medische review over "viagra kopen" blijkt dat mensen de grootste voorkomende seksuele gezondheid probleem is erectiele dysfunctie. Onvoorwaardelijk, kan seksuele ziekten verzachten chronische pijn en, nog belangrijker, bevestigen de geneugten van het leven. Kan je remedies, zoals Viagra, van het internet bestellen? Hoewel deze drug is niet voor gebruik bij vrouwen, is deze medicatie niet gevaarlijk te hij voor een ongeboren baby.

Terugblik op geslaagd symposium NES2013

De VVEM kan terugkijken op een geslaagd Nationaal Evenementen Symposium 2013. Op 27 november verzamelden zich ruim tweehonderd mensen in de Ziggo Dome voor een dag vol lezingen en workshops over zeer diverse onderwerpen, met als centraal thema Evenement en veiligheid, van 2.0 naar 3.0. De dag verliep vlekkeloos en was een uitstekende gelegenheid om kennis op te doen, ervaringen te delen en voor veel deelnemers ook een unieke kans om rondgeleid te worden door de Ziggo Dome.

"Meer veiligheid door meer evenementen"
"De beste manier om meer veiligheid te creëren is om meer evenementen te creëren," vatte wethouder Eric van der Burg van Amsterdam het beleid samen dat zijn gemeente sinds 2011 voert. Festiviteiten spreiden over de stad en variëren met openingstijden en locaties blijkt de veiligheid te vergroten.

"We zijn al lang bij 3.0 aangeland"
Mister Pinkpop Jan Smeets stelde dat evenementen zoals Pinkpop al heel veel doen om de veiligheid te garanderen. Barriers, compartimenten, geluidslimieten, 16+ polsbandjes (straks 18+), composteerbare drinkbekers, blikseminstallaties, noem maar op. "We zijn al lang bij 3.0 aangeland."

"Elkaar vertrouwen durven geven"
"Als overheid en organisatoren moet je elkaar het vertrouwen durven geven," zei burgemeester Peter van der Velden van Breda . In zijn stad werkt het, dankzij onder meer het Evenementen Overleg, het met de horeca afgesloten convenant Veilig uitgaan, het verplichte Keurmerk Horecabeveiliging en de combinatie van collectieve ontzegging, gebiedsverbod en eventueel verwijzing van jongeren die met een valse ID proberen binnen te komen naar bureau HALT.

Naast de plenaire sprekers waren er dertien workshops over zeer uiteenlopende onderwerpen.
Een uitgebreider verslag en de presentaties vindt u op de website van NES2013.

NES2013 werd georganiseerd door de VVEM en de sectie Evenementen- & Horecabeveiliging van de Nederlandse Veiligheidsbranche.

www.nes2013.nl

Als u geïnteresseerd bent in de aankoop van drugs online zijn, kan nu het beste tijd om dit te doen. Bijvoorbeeld Antabuse wordt gebruikt bij personen met chronische alcoholisme. Maakt een onsmakelijk reactie bij het drinken van alcohol, die het verlangen om te drinken vermindert. Een algemene seksuele klacht onder de mensen is de erectiestoornissen. Viagra is een geneesmiddel voorgeschreven voor de behandeling van duikers ongesteldheid. Wat heb je al weet over "viagra"? Wat heb je om te studeren over "kamagra jelly kopen"? Een de medische review over "viagra kopen" blijkt dat mannen de meest voorkomende seksuele de gezondheid van probleem is erectiestoornissen. Onvoorwaardelijk, kan seksuele ziekten verzachten chronische pijn en, nog belangrijker, bevestigen de geneugten van het leven. Kan je remedies, zoals Viagra, van het internet bestellen? Hoewel deze drug is niet voor gebruik bij vrouwen, is deze behandeling niet gevaarlijk te zijn voor een ongeboren baby.

 
 

Volg ons

Volg ons ook via RSS, Facebook en/of Twitter

Waar vind je ons?

Telefoon: 0183-822946
Email: contactformulier
Website: www.vvem.nl

U bevindt zich hier: Home Nationaal Evenementen Symposium