VVEM Nieuws overzicht

Werk aan EU-norm hijsen en heffen voor entertainment industrie start in februari

In februari 2015 beginnen Technical Experts uit de branche met het schrijven van een Europese norm voor hijsen en heffen in de entertainment industrie, die voor de hele branche zal gaan gelden. Het gaat om de CEN/TC433. Het belang van deze norm is dat die het hele spectrum van hijsen en heffen zal bestrijken, van vaste theatermachinerie tot industriële takels, van staalkabels en lieren tot harpsluitingen en safety’s zoals wij die gebruiken binnen onze branche.

CEN is het Europese instituut dat zich met normen bezighoudt, TC433 is het Technical Comittee 433 dat deze norm gaat uitwerken. Engeland heeft hiervoor het initiatief genomen, het Duitse DIN-instituut voert het secretariaat. Vanuit de overige lidstaten zijn Technical Experts aangewezen door hun landelijke normalisatie-instituut, in Nederland het NEN. De eerste werkgroepen die van start gaan zijn WG1 over Machinery en WG2 over Working materials. Rond 2017 worden de eerste resultaten verwacht. Vanuit Nederland nemen Laura van Haperen (Trekwerk), Huub Huikeshoven (Theateradvies), Roy Schilderman (RigRoy), Dirk Bakker (Nationale Opera & Ballet) en Gert-Jan Brouwer (Frontline Rigging) aan TC433 deel.

Op Europees niveau bestaan er momenteel twee praktijkrichtlijnen, de CWA15902, deel 1 en  2. Deel 1 gaat over hijs- en hefmachines, deel 2 over trussen. De Duitse DIN-norm is na het uikomen van deze CWA’s in 2008, herschreven en meer met deze CWA's in overeenstemming gebracht. Deze benadering zal ook in de nieuwe Europese norm gehanteerd gaan worden.

Als u geïnteresseerd bent in de aankoop van drugs online zijn, kan nu het beste moment om dit te doen. Bijvoorbeeld Antabuse wordt een gebruikte bij personen met chronische alcoholisme. Maakt een onsmakelijk reactie bij het borrel van alcohol, die het verlangen om te drinken vermindert. Een algemene seksuele klacht onder de mensen is de erectiestoornissen. Viagra is een medicijn voorgeschreven voor de behandeling van van duikers ongesteldheid. Wat heb je al weet over "viagra"? Wat heb je om te studeren over "kamagra jelly kopen"? Een medische review over "viagra kopen" blijkt dat mannen de grootste voorkomende seksuele gezondheid probleem is erectiestoornissen. Onvoorwaardelijk, kan seksuele ziekten verzachten chronische pijn en, nog belangrijker, bevestigen de geneugten van het leven. Kan je remedies, zoals Viagra, van het internet bestellen? Hoewel deze drug is niet voor gebruik bij vrouwen, is deze behandeling niet gevaarlijk te zijn voor een ongeboren baby.

Constructieve veiligheid van niet-bouwwerken

De VVEM is uitgenodigd voor overleg begin januari met het Centraal overleg Bouwconstructies (COBc) over de constructieve veiligheid van tijdelijke bouwsels zoals tenten, podia, tribunes en luifels. Een werkgroep van het COBc heeft het document "Constructieve voorwaarden en Toetsingscriteria bij een aanvraag voor een Evenementenvergunning" opgesteld. De auteurs, werkzaam bij verschillende gemeenten, achten het niet wenselijk dat elke gemeente eigen regels voor constructieve veiligheid hanteert. Om duidelijkheid te scheppen stelt men daarom voor de constructieve veiligheid te toetsen aan de geldende regels conform het Bouwbesluit. Die visie is uitgewerkt in dit document. Men wil hiermee "eenduidige veiligheidseisen geven op basis waarvan op een verantwoorde manier (beheersbaar risico) een evenement kan worden voorbereid en een vergunning kan worden verleend." 

Het belang voor evenementen van dit initiatief spreekt voor zich en de VVEM onderschrijft zonder meer het streven naar duidelijkheid en uniformiteit. Wat de uitwerking betreft menen wij echter dat we de regels voor tijdelijke constructies niet een-op-een moeten baseren op de regels voor permanente bouwwerken zoals neergelegd in het Bouwbesluit. In onze ogen doet dat geen recht aan de huidige stand van de techniek en de bestaande, goede en veilige praktijken in de sector. Juist de afgelopen jaren is een consensus gegroeid dat voor tijdelijke constructies, zijnde niet-bouwwerken, op een aantal punten aangepaste regelgeving nodig is. Hierover denken wij als VVEM uiteraard graag mee. De afstemming met de werkgroep van het COBc vindt begin januari 2015 plaats.

Als u geïnteresseerd bent in de aankoop van drugs online hij, kan nu het beste moment om dit te doen. Bijvoorbeeld Antabuse is het een gebruikte bij personen met chronische alcoholisme. Maakt een onsmakelijk reactie bij het drank van alcohol, die het verlangen om te borrel vermindert. Een algemene seksuele klacht onder de mensen is de erectiele dysfunctie. Viagra is een medicijn voorgeschreven voor de behandeling van duikers ongesteldheid. Wat heb je al weet over "viagra"? Wat heb je om te studeren over "kamagra jelly kopen"? Een medische review over "viagra kopen" blijkt dat mannen de zeer voorkomende seksuele gezondheid probleem is erectiestoornissen. Onvoorwaardelijk, kan seksuele ziekten verzachten chronische pijn en, nog belangrijker, bevestigen de geneugten van het leven. Kan je remedies, zoals Viagra, van het internet bestellen? Hoewel deze drug is niet voor gebruik bij vrouwen, is deze behandeling niet gevaarlijk te zijn voor een ongeboren baby.

Verbeteringen in werkkostenregeling (bericht van Rijksoverheid.nl)

(Red.: regeling van belang voor evenementensector, bijv. bij het organiseren van personeelsfeesten)

03-07-2014 -Na een uitgebreide internetconsultatie wordt de werkkostenregeling (WKR) aanzienlijk vereenvoudigd. In de brief die staatssecretaris Wiebes van Financiën vandaag naar de Tweede Kamer stuurt staan diverse maatregelen die de administratieve lasten voor werkgevers terugdringen en de uitvoerbaarheid voor de Belastingdienst verbeteren.

De afgelopen jaren bestonden er 2 regelingen voor werkkosten naast elkaar. Nu komt er 1 verbeterde regeling. In de nieuwe werkkostenregeling wordt het onderscheid in fiscale behandeling tussen computers, smartphones en tablets weggenomen. Voor de zakelijke iPad zal bovendien niet langer de 'zakelijke gebruikseis' gelden. Indien een werknemer een iPad nodig heeft om zijn werk te doen, kan de werkgever deze verstrekken zonder fiscaal rekening te hoeven houden met het privévoordeel van de werknemer. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wens van veel werkgevers. Ook hoeft een werkgever nog maar 1 keer per jaar vast te stellen wat zijn verschuldigde belasting in het kader van de WKR is. Voorheen moest dit per aangiftetijdvak bekeken worden. Een derde in het oog springende vereenvoudiging betreft het keuzeregime. Om de verbeterde aspecten budgetneutraal te kunnen dekken, zal de vrije ruimte worden verlaagd van 1,5% naar 1,2% van de totale loonsom van een bedrijf.

De maatregelen worden meegenomen in het Belastingplan 2015 dat op Prinsjesdag aangeboden zal worden aan de Tweede Kamer. De wijzigingen kunnen vervolgens per 1 januari 2015 in gaan.

De basis van de werkkostenregeling, die begin 2011 werd geïntroduceerd, blijft ongewijzigd. Met de werkkostenregeling kunnen werkgevers hun personeelsleden tot een vooraf vastgesteld percentage van de totale loonsom onbelast van vergoedingen en verstrekkingen laten profiteren. Het gaat dan bijvoorbeeld om kerstpakketten, etentjes, een fiets en personeelsfeesten. Binnen de werkkostenregeling is het niet nodig om de verstrekkingen per werknemer bij te houden, maar kan dat bedrijfsbreed.

Als u geïnteresseerd bent in de aankoop van drugs online zijn, kan nu het beste moment om dit te doen. Bijvoorbeeld Antabuse wordt gebruikt bij personen met chronische alcoholisme. Maakt een onsmakelijk reactie bij het drank van alcohol, die het verlangen om te drinken vermindert. Een algemene seksuele klacht onder de mensen is de erectiestoornissen. Viagra is een geneesmiddel voorgeschreven voor de behandeling van duikers ongesteldheid. Wat heb je al weet over "viagra"? Wat heb je om te studeren over "kamagra jelly kopen"? Een de medische review over "viagra kopen" blijkt dat mensen de zeer voorkomende sexuele de gezondheid van probleem is erectiestoornissen. Onvoorwaardelijk, kan seksuele ziekten verzachten chronische pijn en, nog belangrijker, bevestigen de geneugten van het leven. Kan je remedies, zoals Viagra, van het internet bestellen? Hoewel deze drug is niet voor gebruik bij vrouwen, is deze behandeling niet gevaarlijk te zijn voor een ongeboren baby.

 
 

Volg ons

Volg ons ook via RSS, Facebook en/of Twitter

Waar vind je ons?

Telefoon: 0183-822946
Email: contactformulier
Website: www.vvem.nl

U bevindt zich hier: Home Nieuws Over wet- en regelgeving