Nieuws

Nieuws

Recente artikelen

Hoog percentage #MeToo op evenementen

Volgens het onderzoeksverslag van 3Vraagt, onderdeel van het EenVandaag Opiniepanel, heeft bijna de helft van de jonge vrouwelijke festivalbezoekers (48 procent) ongewenst seksueel gedrag meegemaakt op festivals, of gedrag wat ze zelf de grens over vinden gaan.

Lees meer

Actieplan Toegankelijkheid Poppodia, Evenementen & Festivals gepresenteerd

Met het programma MKB Toegankelijk zetten MKB-Nederland en VNO-NCW zich in om toegankelijkheid te verhogen voor auditieve, visuele, motorische of verstandelijke beperking. In samenwerking met de VNPF heeft de VVEM in het kader van MKB Toegankelijk het actieplan Toegankelijkheid Poppodia, Evenementen & Festivals opgesteld. Minister Hugo de Jonge heeft tijdens de aftrap op 14 juni…

Lees meer

Pleidooi tarieven dance in november

De kwestie rondom de tarieven van de collectieve beheerorganisaties Buma en SENA houdt de gemoederen van festivalorganisatoren al geruime tijd bezig. Tijdens de VVEM meeting die woensdag 24 januari plaatsvond in A’DAM Toren, was dit een belangrijk onderdeel van gesprek. Afgesproken is dat er voor de zomer een vervolgbijeenkomst zou komen. Vanwege de voortgang in…

Lees meer

VVEM On Tour: Libelle Zomerweek

Minstens tweemaal per jaar nodigt de VVEM de leden uit om eens een dagje te komen kijken op een evenement. Op woensdag 23 mei was de Libelle Zomerweek het toneel van VVEM On Tour en waren het Sanoma, Veldeman Tenten, 4Productions, Traffic Support en Fijnevent die de aanwezige leden een kijkje achter de schermen gaven.

Lees meer

AVG tips en informatie

Het zal niemand ontgaan zijn dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 ingaat. Deze nieuwe privacywet geeft personen meer privacyrechten en organisaties meer verantwoordelijkheden. De AVG bevat regels voor het verwerken van persoonsgegevens en vervangt de huidige privacywetgeving. Elke organisatie – dus ook de evenementenbranche – die persoonsgegevens verwerkt, valt onder de…

Lees meer

Nieuwe Richtlijn Pakketreizen ook van toepassing op evenementen?

Op 1 juli 2018 treedt in heel Europa de nieuwe Richtlijn Pakketreizen en Gekoppelde Reisarrangementen in werking. Inmiddels is deze ook al omgezet in Nederlandse wetgeving. Vooralsnog lijkt het er op dat deze regelgeving niet al te veel consequenties heeft voor de evenementenbranche.

Lees meer

Herziene VVEM-gedragscode vastgesteld

Tijdens een extra ALV op 3 mei jongstleden, is de herziene gedrags- en kwaliteitscode van de VVEM met meerderheid van stemmen vastgesteld. Dit nadat tijdens de reguliere ALV op 19 april geen quorum aanwezig was om te stemmen over de herziene gedrags- en kwaliteitscode.

Lees meer

Nederlands Handboek Evenementen Veiligheid versie 1.0 bijna gereed

De VVEM zet zich al jaren in voor het verhogen van de vakkennis binnen de branche. In 2015 zijn met het oog hierop de handen ineengeslagen met de Stichting Evenementenhandboek. Doel van de samenwerking is de totstandkoming van het Nederlands Handboek Evenementen Veiligheid, dat voor alle betrokken partijen op het gebied van veiligheid op evenementen…

Lees meer

Verslag ALV april 2018

Tijdens de drukbezochte Algemene Ledenvergadering van de VVEM werd teruggeblikt op 2017, maar vooral vooruit gestapt de toekomst in. De bijeenkomst van 19 april jongstleden in TivoliVredenburg toonde, ondanks de verschillen binnen de diverse bloedgroepen, vooral de daadkracht van de achterban om bepaalde zaken voor elkaar te krijgen.

Lees meer

Krapte op arbeidsmarkt podiumbouwers

Een eventueel tekort aan podiumbouwers kwam recent behoorlijk in het nieuws. Het aantal evenementen neemt toe, de economie trekt aan. Het aantal geschikte arbeidskrachten voor de diverse podiumbouwers groeit echter niet navenant.

Lees meer