Op woensdag 22 januari 2020 organiseren we een workshop over de lastiger kanten van vergunningverlening. We bekijken waarom een vergunning wel of niet verleend wordt, wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn in de relatie met de burgemeester, de ambtenaren, de adviseurs, de diensten. Dit mede met het oog op evenementen die momenteel niet meer vergund lijken te worden. We kijken welke argumenten er voor en tegen zijn en wat we daarvan vinden.

Veel organisatoren en locatieverschaffers zien momenteel dat het vergunnen van evenementen niet zo vanzelfsprekend meer loopt. De aantallen evenementen staan onder druk, locaties zijn niet of minder inzetbaar, de politie-inzet lijkt een probleem te worden. Tegelijkertijd lijken we voor een jaar te staan met meer evenementen dan ooit. En hebben we als branche zelf eigenlijk niet of nauwelijks genoeg personeel om alles rond te breien. Reden om dat eens goed te bespreken.

We kijken naar allerlei aspecten:

·         de vergunningverlening

·         wat is openbare orde, openbare veiligheid?

·         soorten benodigde vergunningen en bevoegd gezag

·         advies van gemeentelijke adviseurs

·         advies van diensten

·         indieningsvereisten

·         termijnen

·         weigeringsgronden

·         ontwikkelingen in 2020 m.b.t. aantallen evenementen

·         ontwikkelingen in 2020 m.b.t. benodigde politie-inzet bij evenementen

·         emoties en ontwikkelingen die daardoor aangestuurd worden

 

Kortom: een vrij specialistische workshop met hopelijk weer grote inbreng van de leden.

Zoals altijd zijn medewerkers van onze leden van harte welkom. In de workshop zullen we elkaars ervaringen (goed en slecht) delen, om zo verder te komen.

Evenementgegevens