Standaardisatie en Normering

Organisatie

Zoeken in de kennisbank

Filter op

Recente artikelen

Tribunes

Er wordt wel eens gedacht dat er geen regelgeving voor tribunes bestaat. Dat is onjuist. Wordt een permanente tribune neergezet, dan zal deze waarschijnlijk moeten voldoen aan het Bouwbesluit en de normenserie 13.200. Praten we over tijdelijke tribunes, de kan het best meteen gekeken worden in de normenserie NEN-EN 13.200. Een van de normen uit…

Lees meer

Steigers en podia

De VVEM volgt nadrukkelijk de ontwikkelingen op dit gebied. Internationaal De internationale normen die bestaan voor dit onderwerp worden deels naar Nederland vertaald. De branche heeft eigen normen gemaakt, waaronder de NEN 8020-50 en NEN 8020-51. Podiumconstructies werden meestal beoordeeld op basis van de Europese norm 13814. Momenteel wordt gewerkt  aan een aparte internationale norm…

Lees meer

Rookbeleid rond evenementen

Actualiteit: in 2014 zal een verbod doorgevoerd worden op de verstrekking van tabak aan jongeren van 16 en 17 jaar. Indien tabaksproducten verkocht worden, mag dat dus alleen geschieden aan personen van 18 jaar en ouder. Korte geschiedenis: roken is altijd een onderdeel geweest van gastvrijheid. Tegelijkertijd is duidelijk dat roken ook  slecht voor de…

Lees meer

NEN Ontruimingsnorm herzien

Bij het Nederlands normalisatie instituut is de norm 8112, die gaat over het ontruimen van gebouwen, herzien. Inmiddels is een norm gemaakt, waarin allerlei situaties afgedekt zouden moeten zijn. Eerder bestond een deelnorm 8112-4, waarin bijeenkomstgebouwen werden behandeld. Wat de VVEM betreft was die norm beter dan wat nu tot stand is gekomen. Het lijkt ons…

Lees meer

NEN Normalisatie voor evenementen

De VVEM werkt aan normalisatie voor evenementen. Dit betekent dat samen wordt nagedacht over regelgeving, die niet in wetten terechtkomt. Met normen kan je regels opschrijven waar je je samen met bepaalde partijen aan wil houden. We doen dat door actief te zijn in de Normcommissie Evenementen bij het NEN. De normcommissie heeft werkgroepen voor een…

Lees meer

NEN Duurzaamheid evenementen

Duurzaamheid bij evenementen is een populair thema. Tegelijkertijd vindt de VVEM dat het gaat om gewoon je werk goed doen. Bij alle handelingen, werkzaamheden, inhuur en verhuur speelt het onderwerp duurzaamheid. Bij goed ondernemerschap wordt aandacht voor de omgeving, voor het milieu voor de mensen en voor de aarde waar wij op functioneren. De leden…

Lees meer

NEN Brandveiligheid tenten

De VVEM zit in de normcommissie evenementen bij het NEN. Bij dat NEN worden normen gemaakt. Samen met de leden van de TVD (Tenten Verhuur Divisie) is de norm NEN 8020-41 gemaakt. Deze norm is van toepassing op de (brand)veiligheid van tenten met een oppervlakte van meer dan 25 m2, die geen bouwwerk zijn in…

Lees meer

Eenduidig toezicht

De VVEM werkt al jaren mee aan trajecten om de regeldruk te verminderen. Opeenvolgende regeringen proberen lastendruk te verminderen en te komen tot minder regels. De evenementen waar staat daar wat anders in: er zijn nog niet zoveel regels in evenementenland, en als ze er zijn worden ze vaak verschillend uitgelegd. Daarom hebben we meegewerkt…

Lees meer

Deregulering?

De evenementenbranche heeft een interessante benadering: zij is op zoek naar goede regelgeving, waarmee evenementen goed beoordeeld en begeleid kunnen worden. Dat houdt niet in dat er per se minder regels moeten komen, maar dat de regels die toegepast worden op de juiste wijze toegepast worden. Bij evenementen is bijna altijd sprake van “tijdelijkheid”, een…

Lees meer

Nieuwe samenwerking: Autoriteit Consument & Markt

2 april 2013 – De Autoriteit Consument & Markt is per 1 april officieel van start gegaan. Vandaag is de nieuwe website gelanceerd in de nieuwe huisstijl van de toezichthouder. Via deze website wil de Autoriteit Consument & Markt op toegankelijke manier iedereen informeren over haar rol binnen de samenleving. Consumenten kunnen met vragen en…

Lees meer