De Ochtend, het dagelijkse radioprogramma op NPO1, besteedde eind april een week lang aandacht aan gehoorschade. Het ging over tinnitus, gehoorschade onder jongeren, de maatschappelijke kosten, gehoorbescherming en of het echt nodig is dat muziek zo hard staat. In deel 3 en deel 5 komt Willem Westermann uitgebreid aan het woord namens de VVEM over het gehoorconvenant en gehoorbescherming. Hij toont zich een sterk voorstander van het dragen van gehoorbescherming door concertbezoekers. Maar daarmee zijn we er niet. Het zal tijd kosten om dit probleem tussen de oren van mensen te krijgen, net zoals dat bij roken het geval is geweest. “Gedragsverandering kan een hele generatie duren.” Doelend op het gehoorconvenant dat VVEM en VNPF hebben afgesloten met het ministerie van VWS: “Het is vooral van belang dat we daarmee doorgaan. Met de twee branche-organisaties durven we nu deze boodschap af te geven, ik zou het toejuichen als ook de horeca zich daar bij zou aansluiten. En ook de mp3-spelers staan soms nog wel heel erg hard, ondanks de Europese regels die daarvoor zijn. Het klinkt een beetje paternalistisch, maar ik denk dat we onze kinderen moeten opvoeden met de logica van goed geluid en van goede muziekmomenten, maar dat we niet de hele dag door herrie om ons heen nodig hebben.” De uitzendingen zijn terug te luisteren via onderstaande links.?

De Ochtend Geen gehoor (deel 3)

De Ochtend, Geen gehoor (deel 5)?

Onderwerpen