Omschrijving
Naast de garantieregeling is een aanvullende tegemoetkoming voor evenementen (ATE) toegezegd, met een eerste budget van € 120 miljoen; waarschijnlijk wordt het een ‘open’ regeling. De ATE is bedoeld voor evenementen die door de evenementenverboden (10 juli – 24 september 2021) niet konden doorgaan en die niet voldeden aan de voorwaarden van de TRSEC. Dit betreft zowel grote, professioneel georganiseerde evenementen als kleinere, lokale evenementen. De ATE kent een minimumbedrag van € 2.500 voor gemaakte kosten. De ATE is nog niet uitgewerkt, maar wordt naar verwachting eind vierde kwartaal gepubliceerd na goedkeuring door de Europese Commissie.

Nieuws
De regeling moet komende maand duidelijk worden gemaakt aan de gemeenten en zal vanaf half november bekend worden gemaakt.

[N.B. dit is de situatie d.d. 5 oktober 2021]

Onderwerpen