Brancheverenigingen Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF)? en de Vereniging Van EvenementenMakers (VVEM) hebben afgelopen februari het convenant Preventie gehoorschade muzieksector gesloten met staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Hun doel? Het minimaliseren van het risico op gehoorschade bij bezoekers van concerten en festivals.

In het afgesloten Gehoorconvenant zijn concrete maatregelen en afspraken te vinden die betrekking hebben op geluidslimitering, geluidsmeting en (persoonlijke) gehoorbescherming. ?Waarbij het Grote Genieten van muziek voorop blijft staan?, zo stellen de partijen gezamenlijk in een persbericht.

Het Gehoorconvenant is een voortzetting van het eerdere convenant dat de VVEM en VNPF in 2011 sloten, destijds nog in samenwerking met de Nationale Hoorstichting.

?Het was een succesvol convenant,? waarin de nadruk lag op de preventie van gehoorschade bij evenementen en waarin onder andere maximale geluidsniveaus waren vastgelegd. Onze leden hebben zich er goed aan gehouden. Maar helaas vond de Nationale Hoorstichting de afspraken niet ver genoeg gaan en besloot deze organisatie zich terug te trekken?, aldus Hans Ligtermoet, directeur van de VVEM.

?Vervelend was wel dat de Nationale Hoorstichting in 2013 een persbericht verstuurde waarin de directe link werd gelegd tussen evenementenbezoek en gehoorschade. Dit was niet goed onderbouwd, want de link tussen concerten en evenementen enerzijds en gehoorbeschadiging anderzijds is helemaal niet zo zwart-wit te stellen.?

Wijzen op de gevaren
Die laatste nuancering geldt volgens Ligtermoet ook voor het nieuwe convenant dat met VWS is gesloten. ?Dat t? hard geluid slecht is voor het gehoor, is evident. Maar in hoeverre kun je pertinente gehoorschade ook toewijzen aan een enkel evenement of concert? Dat is gewoonweg niet hard te maken in een wereld waarin iedereen naar muziek luistert op zijn mp3-speler of smartphone. Het terugdringen van die dagelijkse dosis hard geluid is verreweg het belangrijkste. Daar willen wij als branche aan bijdragen door niet alleen met een geluidslimiet te werken, maar ook door actief bezoekers op de gevaren van te hard geluid te wijzen.?

Voor de VVEM en de VNPF is het convenant dus een voortzetting van de eerder ingezette maatregelen. Directeur Berend Schans van de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals: ?In onze poppodia en bij onze festivals werken we graag mee aan maatregelen die ervoor zorgen dat onze bezoekers ook op lange termijn kunnen blijven genieten van wat we te bieden hebben. We hopen en verwachten dat de voorlichtingscampagne die VWS met ons zal ontwikkelen een bijdrage zal leveren aan het minimaliseren van het risico op gehoorschade.?

De VNPF en VVEM zullen via hun eigen communicatiekanalen (zoals website, tickets, informatieschermen en posters) werken aan de bewustwording van het publiek, zodat bezoekers weten dat het luisteren naar te harde muziek gehoorschade veroorzaakt.

Hans Ligtermoet: ?Hoe we met name het voorlichtingsgedeelte in gaan kleden is op dit moment nog een punt. Het bereiken van het publiek en het beschikbaar maken van gehoorbescherming is een logistieke uitdaging, waarbij je niet te belerend over wil komen. Dan cre?er je een averechts effect en daar is niemand bij gebaat. Wel hebben we gemerkt dat onze leden bereid zijn om opvolging te geven aan het convenant en actief mee te werken aan het bewust maken van het publiek.?

Stevige afspraken
Het ministerie van VWS zal als onderdeel van het Gehoorconvenant de VNPF en de VVEM ondersteunen in het bereiken van het publiek. Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) heeft met het oog hierop deze week de deelnemers van het Nationaal Jeugddebat in de Tweede Kamer gevraagd om mee te denken over de komende campagne tegen gehoorschade door harde muziek in het uitgaansleven. De deelnemende jongeren hebben al tijdens het debat een aantal idee?n geopperd, waar onder een campagnespotje met een harde piep, ervaringsverhalen van jongeren die een gehoorschade hebben opgelopen, de verkoop van oordoppen in combinatie met concertkaartjes en een prominente rol voor bekende deejays en artiesten.

De campagne tegen gehoorschade moet in de tweede helft van 2014 van start gaan. Ligtermoet: ?Als organisatoren van grote evenementen tonen we ons al jaren voorloper in het streven om verantwoord met geluid om te gaan. Onze bezoeker verlangt goed geluid in een veilige omgeving. Daar zorgen wij voor. Het is goed dat we samen met de overheid stevige afspraken hebben gemaakt hoe we met geluidsniveaus en gehoorbescherming omgaan, zodat onze bezoekers op een verantwoorde manier van evenementen kunnen blijven genieten.?

Toekomstmuziek
Eind 2015 zal de stuurgroep evalueren of de getroffen maatregelen tot de gewenste resultaten hebben geleid en of het convenant een succes is gebleken. Hierbij zal specifiek gekeken worden naar de uitkomsten van de geluidsmetingen en het aantal muzieklocaties met een geluidsmeter. Verder wordt bekeken hoeveel locaties de preventie van gehoorschade hebben opgenomen in hun beleidsstukken en worden de verkoopcijfers van gehoorbeschermingsmiddelen afgezet tegen het aantal bezoekers.

Tot slot worden de resultaten bekendgemaakt van een onderzoek naar concert- en festivalgangers dat na het uitgaan last heeft van het gehoor. De eerstvolgende stap wordt volgende week dinsdag gezet. Op 22 april organiseren de VNPF en de VVEM een besloten bijeenkomst om een plan van aanpak voor de maatregelen uit het? convenant preventie gehoorschade muzieksector te realiseren.

Wat staat er precies in het convenant?
Het convenant is eind maart gepubliceerd in de Staatscourant. In het convenant is opgenomen dat het geluidsniveau gedurende de muziekactiviteit op een festival of in een zaal gemeten wordt met geschikte apparatuur (minimaal IEC 61672:2003, klasse 2). Deze geluidsmetingen moeten worden vastgelegd in een logboek en uiterlijk vanaf 1 oktober 2014 uitgevoerd.

De muzieklocaties evalueren en rapporteren elk kwartaal op basis van een uniform format hun loggegevens aan de VNPF en de VVEM. Deze zorgen er op hun beurt voor dat hun leden de audio-emissies beperken tot een gemiddeld geluidsniveau van Leq=103 dB (A), gemeten over 15 minuten, gemeten aan de mengtafel op een hoogte van twee meter boven de vloer. Daarbij wordt de piekbelasting beperkt tot een geluidsdruk van maximaal 200 Pascal.

Dit maximale geluidsniveau geldt vanaf 1 maart 2014 met een overgangstermijn tot 1 oktober 2014 om de nodige aanpassingen om dit maximum geluidsniveau te realiseren en te implementeren.

Daarnaast kunnen bezoekers uiterlijk vanaf 1 mei 2014 in de muzieklocaties gehoorbeschermingsmiddelen kopen. Deze gehoorbeschermingsmiddelen zijn op een laagdrempelige wijze (bijvoorbeeld bij de bar, bij merchandise-stands, toiletten, kassa, ingang of verstrekt bij de entreebewijzen) beschikbaar voor de bezoekers.

Dit?artikel is eerder verschenen in het aprilnummer van EB LIVE.??

Onderwerpen