Het schrappen van het lage btw-tarief van 6 procent leidt tot een verlies van 55.000 banen in de gastvrijheidssector. Dat blijkt uit onderzoek van NYFER in opdracht van Gastvrij Nederland. Het kabinet werkt aan een herziening van het belastingstelsel, waarbij afschaffing van het lage btw-tarief een van de opties is. ?Het is de bedoeling dat deze belastingherziening 100.000 nieuwe banen oplevert. Het NYFER-onderzoek laat echter zien dat ruim de helft daarvan al teniet wordt gedaan in onze sector?, zegt voorzitter Kees van Wijk van Gastvrij Nederland. ?Hier is geen sprake van lastenverlichting maar van lastenverschuiving.?

Gastvrij Nederland pleit voor behoud van het lage btw-tarief om economische groei en werkgelegenheid te stimuleren. Bij afschaffing zullen de prijzen omhoog gaan, met minder vraag als gevolg. Door btw-verschillen zal bovendien omzet weglekken naar omringende landen. Zelfs een beperkte verhoging van het lage btw-tarief van 6 naar 8 procent kost al 7500 banen, bij een verhoging tot 21 procent gaan 55.000 banen verloren.

Gastvrij Nederland behartigt de belangen van organisaties en ondernemingen op het gebied van toerisme, recreatie en vrije tijd. Hieronder vallen ook kunst, cultuur en evenementen. Vanuit de evenementensector is de VVEM lid van Gastvrij Nederland. De sector als geheel telt 40.000 bedrijven en biedt werk aan ruim een half miljoen mensen. Vooral voor jongeren, ouderen en laagopgeleiden is de sector een banenmotor. ?Het kabinet moet zich goed realiseren dat verlies van banen in deze sector juist deze groepen werknemers treft,? zegt Kees vanWijk. Hij heeft het NYFER-rapport op 3 maart in Den Haag aangeboden aan de vaste kamercommissie voor Financi?n.

De Tweede Kamer houdt op 25 maart 2015 een hoorzitting over de toekomst van het belastingstelsel.

Het NYFER-rapport

Onderwerpen