Op verzoek van MKB Nederland heeft de VVEM meegedacht bij het opstellen van de APOV, de Algemene Plaatselijke Ondernemers Verordening. Dit document bevat teveel waardevolle suggesties voor het inrichten van de gemeentelijke regelgeving op een wijze die voor ondernemers werkbaar en betaalbaar is. Het project heeft ertoe geleid dat de VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, haar leden de taak heeft gegeven de gemeentelijke verordening door te spitten en te kijken waar efficiency en belasting verbeterd konden worden.

De VVEM is deskundig op het gebied van vergunningen, tijdelijkheid, effici?nt gebruik van middelen en heeft uit die hoedanigheid waardevolle suggesties gedaan in dit traject. Het project is afgerond.

Onderwerpen