De leden van de VVEM zijn zeer betrokken bij kortstondig, onregelmatig werk. Bij evenementen worden veel mensen betrokken, die meestal in een of twee dagen veel werk moeten verzetten. Uiteraard houden de werknemers zich daarbij aan de arbeidstijdenwet. Soms knelt dat bij evenementen.

Met behulp van onder andere de podiumkunsten regeling, die onderdeel is van de Arbeidstijdenwet, kan net iets langer worden gewerkt. Het is wel belangrijk de toepassing van dit soort uitzonderingen alleen te doen op moment dat alle consequenties ook in ogenschouw zijn genomen. Meer informatie over dit onderwerp kunt aantreffen in de door de VVEM voor haar leden gemaakte overzichten van toepassingen en uitzonderingen binnen de Arbeidstijdenwet. Voor informatie kunt u Willem Westermann berichten.

Onderwerpen