De VVEM is actief deelnemer aan de bijeenkomst van de Stichting Arbo & Podiumkunsten. De VVEM zit daarbij niet in het stichtingsbestuur. Bij het overleg wordt samengewerkt met de meeste partijen in de podiumkunsten, zoals de VSCD, de VNPF, de VVTP. Samen worden publicaties gemaakt. Door de Stichting Arbo & Podiumkunsten wordt ook het instrument Podiumrie beheerd. Daarmee kan op een relatief eenvoudige wijze een goede risico-inventarisatie & -evaluatie (R.I. & E.) worden gemaakt. Tevens wordt er door de Stichting voor gezorgd dat de website van Arbopodium wordt gevuld en onderhouden.

Onderwerpen