De VVEM is al jarenlang betrokken bij de ontwikkeling van het beleid over arbeidsomstandigheden in Nederland. Door een actieve rol in te nemen binnen MKB Nederland, en de speciaal daarvoor opgerichte werkgroep die arbeidsomstandigheden behandelt, heeft de VVEM bijgedragen. De werkgroep zelf is niet meer actief.

De door de werkgroep opgestelde producten bestaan nog wel. Het zijn de speciale branche-RI&E’s.?Via diverse websites kunnen deze instrumenten gevonden worden. Kijk hiervoor onder andere op www.rie.nl?en www.arboportaal.nl?.

Onderwerpen