Binnen de VVEM is het plan opgevat een arbocatalogus voor evenementenwerk te maken. De VVEM heeft eerder meegewerkt aan (deel)catalogi, over schadelijk versterkt geluid in de podiumkunsten, over hijsen en heffen en over fysieke belasting. Maar er zijn meer soorten werkzaamheden die beschreven moeten worden; het bestuur overweegt hier een aparte catalogus voor te laten maken.

Door een arbocatalogus te maken, kan een branche zijn eigen specifieke werk en de manier waarop daar uitvoering aan wordt gegeven, benoemen. De Arbeidsinspectie, tegenwoordig Inspectiedienst SZW geheten,  die eventueel komt controleren, handhaaft op basis van de werkwijze zoals die in de catalogus is vastgelegd.

Wie verder wil zoeken:

De arbocatalogus voor evenementen hebben we (nog) niet. We hebben het plan die te maken, maar we zijn er nog niet aan toegekomen.

Wel hebben we op deelonderwerpen catalogi gemaakt met de VSCD en VNPF, en kan je die dus gebruiken voor die onderwerpen.

http://www.arbopodium.nl/default.asp?path=hak6yalqschadelijk versterkt geluid, Let op: normwaarde 105 is naar 103 bijgesteld. Dit sis een catalogus die ook echt op ons van toepassing is. De Inspectie SZW kan/zal op deze wijze ernaar kijken en handhaven.

http://www.arbopodium.nl/default.asp?path=tyi4mjgjwerken op hoogte

http://www.arbopodium.nl/default.asp?path=hak6t1nzvoor fysieke belasting en hijsen& heffen

http://www.arbopodium.nl/default.asp?path=haldt3ve fysieke belasting technici

http://www.arbopodium.nl/default.asp?path=tyi4pfubsamenwerkende werkgevers (heeft raakvlakken)

 

Onderwerpen