Het Beatrixtheater wordt uitgebreid tot 1522 stoelen en daarmee een volwaardige grote theaterzaal. Ruimte bieden aan grote theaterproducties zoals musicals geeft een nieuwe impuls aan het Utrechtse culturele klimaat. Daarmee neemt het belang verder toe van Utrecht als Cultuurstad voor een breed publiek van binnen en buiten de stad.

Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht heeft besloten aan Joop van den Ende vrijstelling van het bestemmingsplan Hoog Catherijne te verlenen voor de verbouwing en vergroting van het Beatrixtheater. De verbouwing vindt plaats aan de zijde van het Jaarbeursplein. De functie van (musical)theater sluit volgens het college goed aan bij de uitwerking van Visie A van het Stationsgebied. Het college heeft daarom besloten de vrijstellingsprocedure voor de uitbreiding van het Beatrixtheater voort te zettten en de zienswijze van Bewonersoverleg City Project ongegrond te verklaren. Zodra de provincie de vereiste verklaring van geen bezwaar afgeeft, zal het college de bouwvergunning verlenen.

Onderwerpen