22 juni – De rechtbank ?s-Gravenhage heeft vandaag uitspraak gedaan in de procedure die de VNPF, VVTP, VSCD en VVEM tegen de Staat hadden aangespannen over de verhoging van de BTW op podiumkunsten van 6% naar 19%. Inzet van de procedure was dat een btw verhoging op alleen de podiumkunsten deze in een nadelige concurrentiepositie ten opzichte van gelijksoortige en concurrerende tijdsbestedingen zou plaatsen, hetgeen in strijd zou zijn met de Europese regelgeving met betrekking tot mededinging.

De VVEM is ronduit teleurgesteld in deze uitspraak. Wij dachten steekhoudende juridische argumenten te hebben aangedragen. Samen met onze juristen en collega eisers VNPF, VSCD en VVTP zal de?VVEM het vonnis bestuderen en de volgende stappen overwegen.

?
Het niet invoeren van de BTW verhoging had voor de hele kunst, cultuur en evenementen sector een broodnodige impuls kunnen zijn in deze zeer moeilijke tijden voor de branche. De regering wil ondernemerschap in onze sector juist bevorderen maar daar staat deze BTW verhoging volkomen haaks op. Wij doen alsnog een indringend laatste beroep op het parlement en de regering, een paar minuten voor twaalf, om ons uitstel te geven. Zowel de premier als de staatssecretaris hebben de garantie gegeven de sector nauwgezet te volgen. Duidelijk is dat het inmiddels nog slechter gaat dan 6 maanden geleden. Dan moet men ook de daad bij het woord voegen.

VVEM, Hans Ligtermoet
VNPF, Berend Schans
VSCD, Hans Onno van den Berg
VVTP, Inge van der Werf

Persbericht rechtbank: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Den-Haag/Nieuws/Pages/Vorderingen-belangenverenigingen-inzake-BTW-verhoging-podiumkunsten-afgewezen.aspx
Volledige vonnis: http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BQ8751&u_ljn=BQ8751

Onderwerpen