De VVEM is jarenlang bezig geweest met nieuwe wetgeving voor de brandveiligheid van, onder andere, evenementen. Het werk heeft zijn beslag in de nieuwe wet Besluit Brandveilig Gebruik en Basishulpverlening Overige Plaatsen. Deze gaat op 1 januari 2018 in en dat betekent dat voor het hele land ??n en dezelfde wet geldt, die alle tot nu toe lokaal bepaalde Brandbeveiliginsgverordeningingen vervangt.

De vorming van de wet is het resultaat van een jarenlang proces, waarin de VVEM een belangrijke rol heeft gespeeld. De wetgeving in het Besluit Brandveilig Gebruik en Basishulpverlening Overige Plaatsen bouwt verder op wat al bekend was in de diverse brandbeveiligingsverordeningen en allerlei bijlagen bij vergunningen. Deze zijn nu voor het hele land gelijk gemaakt en dat betekent dat we bij elk evenement uit kunnen gaan van exact dezelfde regelgeving. De VVEM is blij dat de wetgeving eindelijk rond is en zal de leden ondersteunen met de implementatie hiervan.

De offici?le bekendmaking is in het Staatsblad gepubliceerd, alwaar ook de volledige tekst van het Besluit Brandveilig Gebruik en Basishulpverlening Overige Plaatsen beschikbaar is.

Onderwerpen