13 apr 2004 Het kabinet wil dat organisatoren van grote commerciële evenementen een deel van de politiekosten gaan betalen. Deze evenementen, waaronder de wedstrijden in het betaald voetbal, komen op een landelijke lijst te staan.

Dat staat in een notitie die minister Remkes (Binnenlandse Zaken) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De minister komt na de zomer met een wetsvoorstel om het doorberekenen van de kosten van de noodzakelijke politie-inzet mogelijk te maken. Het gaat in het voorstel om evenementen waarbij zoveel politie moet worden ingezet dat de ‘balans zoek is tussen de baten en de lasten’.
Het voorstel van het kabinet maakt het mogelijk om maximaal de helft van de kosten van de politie-inzet aan de organisatoren door te berekenen. De minister bekijkt nog of het mogelijk is de rekening in hoogte te laten variëren, wanneer de organisatie zelf voldoende maatregelen neemt om de politie-inzet terug te dringen.
Los van de mogelijkheid om politiekosten gedeeltelijk door te berekenen, behoudt de burgemeester altijd de bevoegdheid om een evenement te verbieden uit vrees voor aantasting van de openbare orde.
Het kabinet vindt het doorberekenen van brandweerkosten bij commerciële manifestaties niet voor de hand liggen. Gemeenten kunnen nu al wel leges heffen voor bepaalde brandweerdiensten. Het kabinet kijkt nog wel naar mogelijkheden om de kosten van geneeskundige hulpverlening door te berekenen.

Het plan om een deel van de kosten voor de politie-inzet bij grootschalige commerciële evenementen te verhalen op de organisatoren is een voornemen uit het regeerakkoord.

 

Onderwerpen