De VVEM en haar leden zijn dagelijks bezig met het ontvangen van vele bezoekers in gebouwen, op terreinen. Het onderwerp?publieksveiligheid is daar nadrukkelijk belangrijk. Het aantal mensen op locatie is vaak bekend, maar dat speelt dan voornamelijk bij evenementen waar aan betaalde kaartverkoop wordt gedaan en aan de deur wordt gecontroleerd. Er zijn veel andere evenementen, denk aan stedelijke evenementen, waarbij de aantallen niet zo duidelijk zijn. Soms is dat niet zo belangrijk, steeds vaker is dat wel belangrijk en wordt gezocht naar manieren om zoekers aantallen te tellen.

De VVEM heeft zelfstandig onderzoek hiernaar gedaan. Vele tientallen telsystemen werden aan ons onderzoek onderworpen, waarna werd gekeken welke systemen goed in te zetten zijn op evenementen. Met die evenementen en die systemen is doorgegaan en doorgetest. Daarna zijn sommige systemen doorontwikkeld. Op diverse evenementen zijn inmiddels mooie resultaten behaald met het tellen van bezoekers. Daarbij moet niet ??n systeem heilig worden verklaard; er moet afhankelijk van het evenement, de situatie aldaar, de locatiegegevens, de wens om te tellen, de beschikbare financi?n,?gekeken worden welke systeem het beste kan werken voor die locatie en dat evenement. Voor meer informatie kunt u Willem Westermann berichten.

Onderwerpen