Zenderfrequenties, de stand van zaken
Door Willem Westermann (voorzitter PMSE) en met technische uitleg door Dr? Klaassen (voorzitter van?internationale belangenvereniging APWPT)
Wat is de problematiek ook alweer? Welke frequenties raken we kwijt? Welke frequentieruimte krijgen we terug? Wat heeft de PMSE afgelopen jaar bereikt in het overleg met Agentschap Telecom? Hoe verder tot 2015? En daarna?

Tweede digitaal dividend en cognitive radio
Door Peter Anker (Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) en Frank Bodewes (Agentschap Telecom)
De aanstaande verkoop van frequentieruimte (790-862 MHz) aan de telecomproviders, is niet het einde van het verhaal. Twee ontwikkelingen komen onvermijdelijk op ons af: het tweede digitaal dividend (de providers willen meer van dit UHF-gebied) en cognitive radio (nieuwe dienst en nieuwe technologie). Hoe staat de Nederlandse overheid hierin?

Ervaringsdeskundige vertelt…
Spreker wordt nader bekend gemaakt
Hoe werkt het op dit moment? Wat is de gangbare praktijk als je bijvoorbeeld met 20 zenders tourt? Wat zijn tips en verwachtingen?

Audiovisuele verbindingen bij de omroep
Omroepen hebben vaak te maken met grote evenementen en grote aantallen draadloze verbindingen. Ook zij voelen de druk van beperkte frequentieruimte. Eric Pierens (DutchView) praat u in kort bestek bij over de AV-verbindingen bij de omroepen:

 • draadloze microfoons en in-ears
 • reportageverbindingen
 • regie-units en camera-verbindingen.

Draadloze verbindingen in beeld
Door Bram Liplijn (Omroep Flevoland)
Een korte film, gemaakt door de regionale omroepen, geeft een impressie van het werk dat dagelijks met draadloze apparatuur wordt gedaan.

Forumdiscussie
Onder leiding van Willem Westermann, met aan tafel:

 • Dr? Klaassen (voorzitter APWPT)
 • Peter Anker (Ministerie van EL&I)
 • Frank Bodewes (Agentschap Telecom)
 • Eric Pierens (DutchView)

Voorafgaand aan de middag vindt de Algemene Ledenvergadering plaats van de PMSE.

Programma (onder voorbehoud)

12.30 Inloop en leveranciersmarkt
13.30 Zenderfrequenties: de stand van zaken
Door Willem Westermann (voorzitter PMSE) en Dr? Klaassen (voorzitter internationale belangenvereniging APWPT)
14.00 Tweede digitaal dividend en cognitive radio
Door Peter Anker (Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) en Frank Bodewes (Agentschap Telecom)
14.15 Ervaringsdeskundige vertelt…
Naam wordt nader bekend gemaakt
14.30 Audiovisuele verbindingen bij de omroep
Door Eric Pierens (DutchView)
14.45 Draadloze verbindingen in beeld
Door Bram Liplijn (Omroep Flevoland)
15.00 Pauze
15.30 Forumdiscussie
Onder leiding van Willem Westermann (PMSE)
16.30 Leveranciersmarkt en borrel
17.30 Einde

Voor de leveranciermarkt zijn benaderd:

 • Audio Electronics Mattijsen
 • Audio XL
 • E-Audio Benelux
 • Iemke Roos Audio
 • Sennheiser Nederland
 • Shure Distribution Netherlands?BV
 • De Grooth Audio Service BV

Aanmelden
U kunt zich opgeven door de?webwinkel te bezoeken of door een email te sturen aansecretariaat@vpt.nl.

?