De VVEM heeft voor haar leden nog geen eigen instrument voor het maken van de risico-inventarisatie en -evaluatie (R.I. & E) gemaakt. Zo ’n R. I. & E. moet gemaakt worden op basis van de arbeidsomstandighedenwet, door elke werkgever die werknemers heeft.

Er zijn wel diverse arbocatalogi  over verschillende onderwerpen. Er bestaat een idee om de komende jaren te komen tot een eigen branche-R.I. & E.

Op deelonderwerpen zijn catalogi gemaakt met de VSCD en VNPF, en die kan je dus gebruiken voor die onderwerpen.

http://www.arbopodium.nl/default.asp?path=hak6yalq schadelijk versterkt geluid, Let op: normwaarde 105 is naar 103 bijgesteld. Dit sis een catalogus die ook echt op ons van toepassing is. De Inspectie SZW kan/zal op deze wijze ernaar kijken en handhaven.

http://www.arbopodium.nl/default.asp?path=tyi4mjgj werken op hoogte

http://www.arbopodium.nl/default.asp?path=hak6t1nz voor fysieke belasting en hijsen& heffen

http://www.arbopodium.nl/default.asp?path=haldt3ve  fysieke belasting technici

http://www.arbopodium.nl/default.asp?path=tyi4pfub samenwerkende werkgevers (heeft raakvlakken)

 

Onderwerpen