Op donderdag 19 september heeft Lex Kruijver, directeur van Respons, de Branchecijfers festivals 2012 gepresenteerd aan de leden van de VVEM. De bijeenkomst vond plaats op het festivalterrein van de voormalige Vliegbasis Soesterberg, waar de leden ook een rondleiding kregen. Respons heeft de cijfers in opdracht van de VVEM samengesteld. Het is voor het eerst dat dergelijke gegevens over culturele festivals beschikbaar zijn.

De cijfers laten zien hoeveel festivals er zijn en hoe die verdeeld zijn over muziek, theater en overige sectoren. Ook is gekeken naar bezoekers, organisatoren, locaties en gemeenten waar de festivals plaatsvinden. En tot slot zijn de omzet en inkomsten uit recettes, subsidies, fondsen en sponsoring in kaart gebracht. Respons schat de totale omzet van de culturele festivals op 400 miljoen euro. Hans Ligtermoet, directeur van de VVEM: “Evenementen zijn de smeerolie van de samenleving. Ze trekken miljoenen mensen en stimuleren de sociale, culturele en economische dynamiek. Het is goed dat we die grote maatschappelijke betekenis nu kunnen laten zien aan de hand van harde cijfers.”

Festivalmarkt stabiliseert
In 2012 zijn er 708 culturele festivals. Een belangrijke constatering is dat de festivalmarkt zich lijkt te stabiliseren. Het aantal festivals is dertig jaar lang toegenomen, van 150 in 1980 naar 700 in 2010. Sinds drie jaar is de groei eruit, een gegeven dat al is opgepikt door de landelijke media, waaronder Nieuwsuur en verschillende dagbladen. Er komen nog wel nieuwe festivals bij, maar andere vallen af. Respons rekent festivals mee vanaf drieduizend bezoekers.

Zeventig procent muziekfestivals
De 708 festivals zijn verdeeld over 514 muziekfestivals (pop, dance, jazz, blues, wereldmuziek, nederlandstalig) en 113 theaterfestivals. De 81 overige liggen op het gebied van film, beeldende kunst, literatuur, design, mode en architectuur.

Omzet en inkomsten
De totale door Respons geschatte omzet van de festivals in 2012 is ruim 400 miljoen euro. Fondsen, subsidies en sponsoren zijn goed voor 78,9 miljoen euro. De bruto recette is 148,2 miljoen, een lichte stijging ten opzichte van 2011.

20 miljoen bezoekers
De belangstelling van het publiek blijft groot. De festivals trekken gezamenlijk bijna 20 miljoen bezoeken (bezoekers per dag), in 2011 waren dat er nog 21 miljoen. Bij muziekfestivals is het aantal bezoeken iets gedaald tot 13 miljoen (afname 6%), bij filmfestivals is het publiek sterker gedaald tot 1 miljoen (min 18%). Gemiddeld trekken de festivals 12.200 bezoeken per dag. Bij de gratis toegankelijke festivals ligt dit gemiddelde aanzienlijk hoger (17.200) dan bij de entreeheffende festivals (7.700).

581 organisatoren
De 708 festivals worden georganiseerd door 581 verschillende organistoren en vinden plaats in 443 verschillende locaties / accomodaties in 205 gemeenten.

Festival Monitor
Naast de branchecijfers brengt Respons dit jaar ook voor het eerst de Festival Monitor uit, een uitgebreide analyse van de festivalmarkt in Nederland inclusief ranglijsten en profielen van de 25 grootste entreeheffende en gratis toegankelijke festivals, opgesteld naar het aantal bezoeken. Deze is verkrijgbaar bij Respons.

Website Respons over festivalcijfers

VVEM in Nieuwsuur ‘De groei is uit de festivalmarkt’

?

Onderwerpen