In januari 2015 is een branchedocument verschenen dat van belang kan zijn voor leveranciers en locaties met hijs- en hefinstallaties. Dit BOEH-document (Brancheoverleg Evenementen Hijsinstallaties) beschrijft aan welke minimale wettelijke eisen een bestaande hijs- of hefinstallatie moet voldoen, of en wanneer aanpassingen nodig zijn en waar men zich bij onderhoud en inspectie aan dient te houden.?

Het BOEH-document is een consensusdocument en betreft voornamelijk vaste installaties in theaters en concertzalen, zoals trekkenwanden, podiumliften, beweegbare bruggen en dergelijke. Het is opgesteld door een breed samengestelde werkgroep met daarin leveranciers, adviseurs, gebruikers, eigenaren, Liftinstituut, T?V Nederland en vertegenwoordigers van de brancheverenigingen VSCD en VPT die het initiatief hebben genomen.

Eind 2012 verscheen het BICKT document. Hierin staan de uitgangspunten voor inspectie, certificering en keuring van podiumtechnische machines en installaties.

Branchedocument BOEH

Branchedocument BICKT

?

?

Onderwerpen