Er zijn allerlei regels voor brandveiligheid, maar een aantal materialen die veelvuldig in de pori?n kunstig gebruikt worden waren daar nog niet goed geregeld. De VVEM heeft samen met de VPT, de VSCD en de VNPF een document opgesteld. Er is een aparte werkgroep opgericht die een branchenorm heeft ontworpen. Deze kunt u hier downloaden.

De werkgroep brandveiligheid van decors, doeken en decoratiemateriaal heeft voor de podiumsector een Nederlandse Branche Regeling (NBR 2011:01) ontwikkeld en deze in maart 2011 afgerond.??

Brandveiligheid is voor eenieder die met materialen omgaat een issue. In de theater- en evenementenwereld worden allerlei materialen gebruikt. Na een themadag van de VPT heeft een werkgroep het nodig gevonden meer duidelijkheid te scheppen op dit gebied, door de ?common sense? die bestaat en die aansluit bij de wet- en regelgeving opeen rijtje te zetten.

Het is voor de branche van belang dat de huidige (verschillende) werkwijzen onderling worden afgestemd en dat afspraken op papier worden gezet. Deze Nederlandse Branche Regeling begint met een afkadering waar het over gaat. Vervolgens zijn de termen en definities behandeld. In Hoofdstuk 4 zijn de fundamentele uitgangspunten behandeld en in hoofdstuk 5 de verschillende materialen en hun toepassingen.

Het document geeft korte regels en stellingen weer. Waar nodig is schuingedrukt een toelichting of voorbeeld gegeven. De schuingedrukte tekst is geen deel van de normregel.

In de bijlagen staan overzichten die de lezer/gebruiker kan helpen bij het dagelijkse werk; daarbij is brandveiligheid een integraal onderdeel van het werk.

?

Onderwerpen