De VVEM heeft enige jaren geleden meegewerkt aan het vereenvoudigen van de regels voor de brandveiligheid. Dit is in eerste instantie gebeurt voor de brandveiligheid in en om bouwwerken. Er is het zogenaamde Gebruiksbesluit opgesteld, waaraan wij mee geschreven hebben en waarbij wij geadviseerd hebben. Dit Gebruiksbesluit is inmiddels opgenomen in het Bouwbesluit 2012.

Voor de VVEM en haar leden is het belangrijk dat de regels voor brandveiligheid overal hetzelfde zijn en dat de uitwerking en?uitleg ervan min of meer hetzelfde geschiedt. Afwijkingen per gemeente op het gebied van regelgeving zijn ongewenst.

Toelichting:

De regering wilde de versnippering van brandveiligheidsregels verhelpen. Naast het Bouwbesluit, dat de bouw van bouwwerken reguleert, kwam?het Gebruiksbesluit, dat het gebruik van bouwwerken regelde. De bedoeling was dat het grootste deel van de gebruiksvergunningen brandveiligheid niet meer nodig waren (inclusief die voor de gebouwen met de gebruiksfunctie van bijeenkomstgebouw, waar evenementenlocaties meestal onder vallen).

De VVEM heeft gezien?dat hiermee veel zaken goed geregeld zijn en bleef graag meepraten. Daarnaast signaleerde de VVEM dat aan tijdelijke bouwwerken en tijdelijke ?bouwwerken geen gebouw zijnde? nog geen aandacht?werd geboden in het Gebruiksbesluit. Mede hierdoor is het project “Brandveiligheid niet-bouwwerken” opgezet.

Onderwerpen