De VVEM heeft een brief gestuurd naar de Minister van Economische Zaken om aandacht te vragen voor de problematiek rondom Evenementen en MKZ. Er gaan zoveel evenementen niet door dat veel bedrijven in onze sector in hun continuiteit bedreigd worden.

De tekst van de brief is hieronder weergegeven:

Vereniging Van EvenementenMakers
Postbus 15059
3501 BB Utrecht
tel: 0348-470711
fax: 0348-470866
e-mail: info@vvem.nl
internet: www.vvem.nl

Hare Excellentie de Minister van Economische Zaken
Mevrouw A. Jorritsma-Lebbink
Postbus 20101
2500 EC Den Haag

Utrecht, 3 mei 2001

Excellentie,

Namens de bedrijven die professioneel werkzaam zijn bij evenementen vragen wij uw aandacht voor onze problematiek in verband met de Mond- en Klauwzeercrisis (MKZ).

Net als iedereen zijn wij ten zeerste begaan met eenieder die, financieel of emotioneel, problemen ondervindt door de huidige MKZ-problematiek. Net als iedereen begrijpen wij dat een oplossing niet snel te vinden is. Anders dan velen echter willen wij U graag wijzen op het feit dat het economisch belang dat door deze crisis geraakt wordt, veel verder gaat dan alleen de landbouw of daaraan verwante sectoren.

Veel mensen denken dat de organisatie van evenementen draait op vrijwilligers en vrijblijvend is. De werkelijkheid is geheel anders. Een veelheid van bedrijven is professioneel bezig met het organiseren van evenementen of het leveren van diensten ten behoeve van die evenementen. We spreken hier over een bedrijfstak die, veelal letterlijk achter de schermen werkend, jaarlijks ongeveer 10.000 evenementen realiseert, een omzet maakt van ongeveer NLG 1 miljard en duizenden werknemers telt.

Nu voor iedereen (inmiddels) duidelijk is dat al dan niet optreden tegen MKZ een voornamelijk economische keuze is, vragen wij Uw aandacht voor ons economisch belang. Ongeveer de helft van onze omzet wordt jaarlijks gerealiseerd op buitenevenementen. Zonder enige duidelijke en consequent toegepaste beleidslijn worden momenteel evenementen afgelast. Dit berokkent onze sector grote economische schade en veroorzaakt langdurig doorwerkende problemen.

Wij vragen dan ook met klem onze belangen mee te nemen in de afwegingen die U in het kabinet met Uw collega’s hieromtrent moet maken.

Waar gewenst of nodig, en wat ons betreft is dat liever vandaag dan morgen, treden wij gaarne met U in overleg om uit duidelijkheid in deze problematiek te scheppen.

Hoogachtend,
B.W. Westermann
Uitvoerend Secretaris

Onderwerpen