Het budget voor instellingen die ondersteuning bieden aan kunst en cultuur, gaat met 10 procent omlaag. Het budget voor kunst en cultuur zelf gaat met 2,5 procent naar beneden. Dat heeft staatssecretaris voor Cultuur Van der Laan aan de Tweede Kamer geschreven. Instellingen die bijvoorbeeld collecties aanleggen, debatten organiseren, opleidingen verzorgen, belangen behartigen, adviezen verstrekken en distributie verzorgen, krijgen straks nog maar 47 miljoen euro per jaar te besteden in plaats van de huidige 53 miljoen.

Wie van de bezuinigingen precies de klos worden, is nog niet bepaald. Van der Laan zei in een toelichting dat bijvoorbeeld de muziekwereld wel erg veel kleine organisaties heeft die misschien meer kunnen samenwerken.

De makers van kunst en cultuur gaan gezamenlijk van 276 naar 269 miljoen. Het budget van de kunstfondsen gaat daarnaast met 1,6 miljoen omlaag naar 75 miljoen euro. Er moet daarna, volgens de afgesproken bezuinigingen van 19 miljoen euro per jaar op kunst en cultuur, nog een kleine 5 miljoen worden opgebracht. Dat bedrag zal worden bespaard op andere uitgaven.

Van der Laan wil de druk van de ketel halen bij de overbelaste monumentenzorg. De overheid gaat daarom één jaar lang uiterst spaarzaam monumenten aanwijzen.

Er wordt echter niet alleen geschaafd: er komt extra geld voor de informatie- en communicatietechnologie (ICT) in de sector, oplopend tot 9 miljoen in 2007. Voor cultuureducatie en ook bibliotheekvernieuwing komen er eveneens extra budgetten: respectievelijk oplopend tot 22 miljoen en 20 miljoen per jaar in 2007.

bron: ANP

Onderwerpen