Bob Dylan riep in de jaren zestig tegen zijn band Play f***in loud! Het was toen een doorbraak, terwijl versterkt geluid inmiddels niet meer weg te denken is in de muziekwereld. Er hangt helaas wel een prijskaartje aan, want op de lange duur houd je er gehoorproblemen aan over. Op 25 september presenteerde de sector Podiumkunsten de branche-arbocatalogus Versterkt Geluid, waarin staat beschreven hoe de branche veilig en verantwoord met (te) hard geluid moet omgaan.

Kijk bij Publicaties voor de Branchecatalogus en de Werknemersfolder.

Werkgeversorganisaties en de bonden hebben de catalogus goedgekeurd. Het is daarmee de eerste offici?le arbocatalogus, die in Nederland tot stand is gekomen. De branche gaat zich vanaf nu aan de zelf opgestelde voorschriften houden. De gepresenteerde versie is bedoeld voor de werkgevers. Er komt nog een catalogus voor werknemers en misschien nog een Engelse versie. We hebben de branchecatalogus gemaakt met het oog op de nieuwe Arbowet, vertelt Willem Westermann, secretaris van de Vereniging Van EvenementMakers (VVEM). Het was onze kans om z?lf uit te vinden hoe we ons tegen te hard geluid kunnen beschermen.
Gehoorschade
Niet alleen de muzikanten lopen kans op den duur hardhorend te worden, maar ook de mensen die de optredens mogelijk maken of werken in een omgeving met versterkt geluid, zoals het horecapersoneel en de evenementenbeveiligers. De catalogus beschrijft hoe de werkgever zijn werknemers en tijdelijk ingehuurde krachten moet beschermen, zodat ze geen arbeidsrisico’s lopen. Zo is het belangrijk goede voorlichting te geven, de werknemers de gelegenheid bieden periodiek een gehoortest te ondergaan en de hoeveelheid geluid te beperken. De tekst is veelal gebaseerd op de afspraken uit het convenant. Volgens de Arbo-wetgeving kan er gehoorschade optreden bij een gemiddelde dagelijkse blootstelling aan geluid harder dan 80 dB(A). Hoe harder het geluid is en hoe langer de tijdsduur, des te hoger het risico. Omdat gehoorbescherming maximaal zo’n 25 dB(A) dempt, heeft de branche ervoor gekozen een maximum van 105 dB(A) te hanteren.

 

Houdbaarheid?
De bonden, alle koepelorganisaties en de conservatoria krijgen de catalogi toegestuurd. Ook via de website www.arbopodium.nl en in veelgelezen vakbladen wordt er bekendheid aan gegeven. De branchecatalogus Podiumkunsten is geldig tot 15 februari 2008. Het is de dag waarop de Europese Unie met een richtlijn schadelijk geluid voor de entertainmentindustrie zal komen.Tussentijds zal de branche nog wel een evaluatie organiseren.
[i] Test vrijblijvend de scherpte van je gehoor op www.hoortest.nl
De branchecatalogus Podiumkunsten is ook te vinden op
www.arboconvenanten.szw.nl

 

Bron: Nieuwsbrief Arboconvenanten oktober 2006

Onderwerpen