Hieronder veel verzamelde gegevens om ‘de cijfers van de branche’ wat compacter bij elkaar te zetten. Aanvullingen welkom!

Achtereenvolgens komen langs: grote concerten, festivals, poppodia, beurzen en tentoonstellingen, congres- en vergaderaccomodaties, gastvrijheidseconomie.

 

Grote concerten

https://respons.nl/algemeen-nieuws/weer-meer-concertbezoekers/17/01/2020/

Concertcijfers 2019 Branchecijfers concerten 2019

Festivals
Festival Monitor 2019 Uitgebreide rapportage over de festivalmarkt in Nederland

De Festivalatlas geeft mooie overzichten en behandelt deelsectoren. zie http://www.festivalatlas.nl/bestel-of-download/

Daar staan:

  • Festivalatlas 2018; met extra aandacht voor film-, food- kunst- en muziekfestivals
  • Infographic festivallandschap in 2018
  • Foodfestivals 2017
  • Infographic foodfestivals 2017
  • Filmfestivals 2017
  • Festival Atlas 2016
  • Infographic 2016 van film-, food- en muziekfestivals.
  • Kunstfestivals 2016
  • Festival Atlas 2015

In de database van de festivalatlas kan je zelf zoeken: http://www.festivalatlas.nl/database/

Eerdere edities van de festival Monitor:

Festival Monitor 2018:

Poppodia
https://www.vnpf.nl/dossiers/facts-figures/poppodia-en-festivals-in-cijfers-2018

https://vnpf.nl/media/files/vnpf-poppodia-en–festivals-in-cijfers-2018.pdf

https://vnpf.nl/dossiers/facts-figures/poppodia-en-festivals-in-cijfers-2017-publicatie

https://www.vnpf.nl/dossiers/facts-figures/poppodia-en-festivals-in-cijfers-2015

https://www.vnpf.nl/dossiers/facts-figures/poppodia-en-festivals-in-cijfers-2014

https://www.vnpf.nl/nieuws/poppodia-in-cijfers-2013

https://www.vnpf.nl/dossiers/facts-figures/poppodia-in-cijfers-2012

https://www.vnpf.nl/dossiers/facts-figures/poppodia-in-cijfers-2011

Beurzen en tentoonstellingen
Euro Fair Statistics 2018

Global Exhibition Barometer 23e editie Data over de wereldwijde beurzensector en trends, per regio en discipline

Bijdrage wereldwijde Tentoonstellingsbranche aan duurzame ontwikkelingsdoelen (juni 2019) Uitgebreide rapportage over de wereldwijde bijdrage van de Tentoonstellingsbranche aan duurzame ontwikkelingsdoelen

Congres- en vergaderaccomodaties
CLC-VECTA Benchmarkresultaten gepubliceerd Het onderzoek geeft cijfermatig inzicht in ontwikkelingen binnen de congres- en vergaderaccommodaties

Gastvrijheidseconomie
LiveCom Alliance European Industry Survey 2019 Feiten en cijfers afkomstig uit acht belangrijke Europese markten

Onderzoek: toekomsttrends in de reis- en horecabranche voor de aankomende eeuw Impact van technologische ontwikkelingen en de verandering van het klimaat op hotels

Kerncijfers 2019 Gastvrijheidseconomie Cijfers op het gebied van internationaal, inkomend, binnenlands en uitgaand toerisme

https://www.vnpf.nl/nieuws/jaarlijkse-cijfers-gastvrijheidseconomie

 

Bronnen van VVEM, CBS, MPI, CLC-Vecta, Gastvrij Nederland e.a.

 

Het Continu Vrijetijdsonderzoek (NVTO) 

Inzichten uit het Nederlandse Vrijetijdsonderzoek

11 apr. 2024

Nederlanders besteden hun vrije tijd actief en gevarieerd, zo blijkt uit recent onderzoek naar de uithuizige vrijetijdsmarkt. Het Nederlandse Vrijetijdsonderzoek (NVTO) biedt een diepgaand inzicht hoe Nederlanders hun vrije tijd doorbrengen buitenshuis, inclusief de participatiegraad, meest ondernomen activiteiten en bestedingspatronen. Deze uithuizige vrijetijdsmarkt omvat ‘alle (dag)recreatieve activiteiten die worden ondernomen buiten de eigen woning in Nederland met een minimale duur van één uur (inclusief eventuele reistijd)’. Hierbij zijn alleen activiteiten meegenomen die vallen binnen het toeristisch en recreatief beleid, sportactiviteiten en hobbymatige activiteiten zijn buiten beschouwing gelaten.

Gedurende de periode november 2022 en november 2023 heeft de dataverzameling van het NVTO plaatsgevonden.

Nederlanders ondernemen 2,4 miljard vrijetijdsactiviteiten

Uit het onderzoek blijkt dat bijna de gehele Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder (98,6%) deelneemt aan tenminste één vrijetijdsactiviteit buitenshuis. In de provincies Flevoland, Limburg, Groningen en Overijssel lag de deelname nog hoger dan het landelijk gemiddelde.

In totaal hebben Nederlanders 2,4 miljard vrijetijdsactiviteiten ondernomen. Wandelen blijkt veruit de meest populaire activiteit te zijn, met 811 miljoen activiteiten (34% van alle activiteiten). Gevolgd door fietsen, met 249 miljoen activiteiten (10% van alle activiteiten) en uit eten gaan, met 219 miljoen activiteiten (9% van alle activiteiten). De meeste activiteiten worden ondernomen in de provincies Zuid-Holland (21%), Noord-Holland (15%) en Noord-Brabant (14%).

Het onderzoek geeft ook inzicht in het profiel van de vrijetijdsbesteders. Zo nemen jongere leeftijdsgroepen over het algemeen meer deel aan vrijetijdsactiviteiten buitenshuis dan 65-plussers. De 65-plussers die vrijetijdsactiviteiten ondernemen, doen dit frequenter dan de jongere leeftijdsgroepen.

Driekwart van de activiteiten wordt in de eigen gemeente ondernomen. Het blijkt dat de auto (26%) het meest gebruikte vervoermiddel is, gevolgd door de fiets (15%), te voet (11%) en het openbaar vervoer (5%).

Aan alle vrijetijdsactiviteiten wordt 60,4 miljard euro uitgegeven

Nederlanders geven gemiddeld 25 euro per persoon per vrijetijdsactviteit uit. Dit resulteert in een totale uitgave van 60,4 miljard euro aan vrijetijdsactiviteiten buitenshuis. Vooral aan uitgaansactiviteiten, winkelen en bezoeken aan attractieparken/pretparken wordt door de vrijetijdsbesteders het meeste geld gespendeerd: er wordt per persoon gemiddeld 85 euro per persoon per activiteit besteed.

Ga naar het rapport nvto-rapport-nederlands-vrijetijdsonderzoek (landelijkedataalliantie.nl)

of naar het dashboard Nederlands Vrijetijdsonderzoek 2022/2023 | Tableau Public

Je kan in het dashboard zelf selecties maken qua activiteiten, regio etc. om daarvan dan de resultaten te gaan zien.