Het concurrentiebeding – de afspraak dat een werknemer ook na afloop van zijn contract bepaalde soorten werk niet mag doen – is volstrekt niet meer van deze tijd en moet dan ook worden afgeschaft. Dat schrijven de drie vakcentrales in een brief aan de Tweede Kamer die onlangs een wetsvoorstel behandelde. De vakbeweging constateert dat concurrentiebedingen steeds vaker voorkomen, in steeds meer functies of sectoren. Zo moeten schoonmakers al zo-n beding ondertekenen, om te voorkomen dat ze later bij een concurrent hetzelfde werk gaan doen.
Het concurrentiebeding verdraagt zich niet met het vrije verkeer van werknemers, het beperkt de arbeidsmobiliteit en flexibiliteit, en is strijdig met het streven naar employability. Het is bovendien in strijd met het grondrecht van vrijheid van arbeidskeuze. Als het beschermen van werkgevers tegen oneerlijke concurrentie de kern is van het concurrentiebeding, dan zijn daar voldoende alternatieven voor, aldus de vakcentrales. Ze willen dat het concurrentiebeding wettelijk nietig wordt verklaard. Bron: FNV

Onderwerpen