?

?

?

Op 7 oktober 2011 organiseerde het Centrum Veilig en Gezond Uitgaan (CVGU) themabijeenkomst “Goed evenementenbeleid loont!”. De bijeenkomst werd zeer goed bezocht. De deelnemers kregen tijdens de ochtend inzicht in hoe de omgeving van evenementen zo ingericht kan worden dat een evenement veilig en gezond verloopt. Gemeente Hardenberg vertelde hoe zij omgaan met alcoholmatiging tijdens tent- en dorpsfeesten. Een panel van experts op het gebied van evenementenbeleid beantwoordde vragen uit het publiek. Tot slot werd aan de hand van een groepsopdracht gebrainstormd over de belangrijkste ingredi?nten voor een veilig en gezond evenement:

  • Organiseer samen op professioneel niveau ??n feest en zorg met elkaar voor dezelfde boodschap. Een integrale aanpak is essentieel; het is de enige weg naar succes.
  • Door met elkaar op ??n lijn te zitten en samen te werken, kun je elk evenement aan. Ken elkaars belangen. Geef kennis en ervaring door aan elkaar en heb vertrouwen.
  • Streef naar een beheersbaar evenement; accepteer de restrisico’s.
  • Geef veel aandacht aan eigen verantwoordelijkheid van bezoekers wat betreft middelengebruik.
  • Cre?er dakpanverantwoordelijkheid: schuif een probleem niet door aan elkaar, maar los het gezamenlijk op.
  • Zorg van begin tot eind voor een multidisciplinaire aanpak. Zorg voor maatwerk in een gestandaardiseerd proces.

Doel
Het waarborgen van de gezondheid en veiligheid van bezoekers van evenementen door de omgeving van een evenement te be?nvloeden. Zo kunnen de gezondheids- en veiligheidsrisico’s geminimaliseerd worden. Daarnaast bevorderen van de samenwerking tussen veiligheids- en gezondheidsprofessionals op het gebied van evenementen.

Doelgroep
Professionals uit de gezondheids- en veiligheidssector die zich bezighouden met evenementen(beleid): politie, gemeenten, beveiligingsorganisaties, mensen werkzaam bij GGD of verslavingszorg en evenementorganisatoren.

Veilig en gezond?
Door invloed uit te oefenen op de omgeving van een evenement kan een evenement, wordt niet alleen de veiligheid vergroot, maar ook de gezondheid van de bezoekers wordt gewaarborgd. Gezondheids- en veiligheidsprofessionals kunnen elkaar op dit terrein vinden.

Informatie

Verwante informatie
Op deze site:

Heeft u vragen over de toepasbaarheid van deze kennis in uw werk:
Centrum Veilig en Gezond Uitgaan
T 030 – 295 94 90 | E info@veiligengezonduitgaan.nl

Onderwerpen