De evenementenbranche heeft een interessante benadering: zij is op zoek naar goede regelgeving, waarmee evenementen goed beoordeeld en begeleid kunnen worden. Dat houdt niet in dat er per se minder regels moeten komen, maar dat de regels die toegepast worden op de juiste wijze toegepast worden. Bij evenementen is bijna altijd sprake van “tijdelijkheid”, een onderwerp waarover heel veel verschillende uitleg bestaat. Door het feit dat het evenement maar kort duurt, tijdelijk is, hoeven heel veel regels die bij voorbeeld voor permanente bouwwerken gelden?niet toegepast te worden. Tegelijkertijd moet geen onveilige situatie ontstaan. Welke regels nu op welk moment toegepast moeten worden is voor veel gemeenten onduidelijk. De VVEM wil daar de komende jaren duidelijkheid in scheppen.

Onderwerpen