Woensdag 12 juni 2024 Workshop Technisch tekenen voor evenementen

In 2014 en 2019 hebben we met een aantal leden om tafel gezeten om te kijken of we afspraken konden maken voor het afstemmen van technisch tekenwerk voor evenementen. Daar gaan we nu mee door. Om verder te komen.

Bij de voorbereiding van evenementen wordt heel veel gebruik gemaakt van tekeningen. Bij de vergunningaanvraag is al sprake van een situatieschets en een vraag naar uitgewerkte tekeningen van bijvoorbeeld tenten waar publiek in komt. Bij grotere evenementen wordt meestal het hele evenement uitgetekend. Daarbij maken we gebruik van verschillende CAD-programma’s, verschillende lagen, verschillende symbolen…

Na een suggestie van enige leden en de sessies in 2014 en 2019, willen we verder kijken wat we op elkaar kunnen afstemmen. Daarvoor gaan we deze middag bij elkaar zitten. We bekijken of we tot verdere afspraken kunnen komen, elkaar helpend met gemeenschappelijke handige uitgangspunten.

Zoals altijd zijn de medewerkers van onze leden zeer welkom. De werksessie is interessant voor projectleiders, tekenaars en andere personen die de tekening als instrument gebruiken. In principe gaan we uit van twee personen per aangesloten lid.

LET OP: Tijd: 14.00-17.00 uur

Locatie: H.F. Witte Cultureel & Vergader Centrum, Henri Dunantplein 4, 3731 CL  De Bilt

 

Donderdag 14 november 2019 van 14.00-17.00 uur: Werksessie Technisch tekenen voor gebruikers van SCAD Re-Event – Briscad

Let op: het betreft een middagsessie!

Aan: leden VVEM, en specifiek de SCAD gebruikers en de gebruikersgroep SCAD.

Als vervolg op eerdere sessies over technisch tekenen hebben wij een aparte bijeenkomst gepland voor gebruikers van SCAD Re-Event – Briscad. Onlangs hebben we met de makers van dit programma (Bert en Tom van AnyVizzion) overlegd; zij komen deze middag naar ons toe om samen met de gebruikersgroep te overleggen. Veel van de vragen naar mogelijkheden die wij hadden blijken al ontwikkeld of in voorbereiding; wij willen namens de gebruikersgroep een soort meerjarenplanning voor de doorontwikkeling van dit programma bespreken.

We zullen het ook (weer) hebben over:

 • Het doel van technisch tekenen
 • Afstemming waar SCAD voor gebruikt wordt en kan worden
 • Dingen die beter, handiger kunnen etc.
 • Het updaten van bibliotheken en blocks.
 • De locatiebibliotheken
 • Wijzigingen en updates
 • Standaard lagenstructuur
 • Standaard structuur symboolnamen
 • Specifieke symboolnamen voor aparte bedrijven
 • En dat soort dingen!

 

VVEM vervolgoverleg Technisch Tekenen voor Evenementen
28 maart 2019 @ Houten

Opzet dag: uitwerken van een aantal onderwerpen.

Doel

 • Go for gold! Dingen kunnen beter, handiger etc.
 • Sommige huidige blocks moeten geüpdatet worden, hoort erbij.
 • Afstemming met en sturing naar Anyvizzion
 • Shared doc maken met opmerkingen t.b.v. mogelijke verbeteringen. Centraal behandelen in gebruikersgroep. Commissie instellen?
 • Afspreken: eigendom en verkrijgbaarheid specials.
 • Bepalen: wat is logisch?
 • Bepalen: wat is onderhoud en wie doet het. bijv. bibliotheek à :”wij” bijv. software à “zij”

Zakelijkheid en zekerheden gebruikersgroep SCAD Re-Event – Briscad

 • Hangt op aantal afspraken die deels nog moeten komen
 • Gebruikersgroep wil broncodes -als –
 • Garantie op functionaliteiten – wij leunen op hen
 • Lange-termijn zekerheden
 • NL – België Anyvizzion Briscad
 • X macproof
 • X andere landen

Communicatie

 • Uitleggen wat we doen en hoe het geregeld is.
 • Wie is leading in…?
 • Wijzigingen en updates
 • Geen “track changes”

Lagen

000-099 Productiespecifieke lagen

Exclusief locaties

 

Voorstel komt van Sander en Tom
100-149 leverancier lights
150-199 leverancier audio
200-249 leverancier Rigging
250-299 leverancier Video
300-399 leverancier Stage / layher
400-449 leverancier Effecten
450-499 leverancier Decor
500-549 leverancier Tenten
550-599 leverancier Tribunes
600-649 leverancier Infrastructuur
650-699 leverancier
700-749 leverancier
750-799 leverancier
800-899 locatie Venue / site
900 organisatie Programma / specials

 

Nog vraagteken:

Horeca?

 

Symbolen

 • Structuur van bibliotheek?
 • Symboolnamen/ BIJV. Robe_Robin_ledwash_125 (onafhankelijk van verhuur-leverancier)
 • Layher_ledger_207 (ledger = ligger, engelstalig houden)
 • Engelstalig als uitgangspunt voor algemene bibliotheek
 • Merk_type_maat
 • demeeuw_4bc2_6000_2400 (vraag: centimeters significant of op meter?) 6×2.4 of 6x2_4?

 

 

VVEM workshop Technisch Tekenen voor Evenementen
13 februari 2019 @ De Bilt

Inventarisatieronde: Wat teken je:

 • Alles (?): schetsblok
 • Terreinindeling
 • Podia en event structures
 • Lichtontwerp
 • Paklijst maken, o.b.v. tekening
 • Riggingconstructies, ook nieuwe symbolen
 • Algemeen bibliotheek bijhouden of maken van lampen
 • Eigen symbolen van eigen materiaal

Inventarisatieronde: Gebruikte tekenprogramma’s:

 • Vectorworks spotlight 2019 / Vectorworks USA
 • Scad Re-Event (veel gebruikers)
 • AutoCAD / AutoCAD 2D
 • Sketch-up
 • Revit
 • HandCAD 😊
 • SIA
 • Solidworkx, voor de extra details
 • 3D Max (soms)
 • Adobe Illustrator
 • Maja (creatief)
 • PrixCAD

Kort verslag:

 • Doelen:
  • Communicatie, kloppend geheel intekenen voor de uitvoering
  • Klant laten zien wat je gaat maken; 3D visuals van een podium met licht e.d.
   • Ook saleskant; past een beurs in een zaal?
  • Vergunningstraject
  • Werktekening voor eigen crew
  • Podiumindeling (bands)
  • Beursplattegrond, congresplattegrond
  • Ticketing en pricing gelinkt aan een stoelenplattegrond
  • Crowd management; capaciteit en vluchtroutes berekenen
  • Decorontwerp
  • Kennis en kunde delen; open source tekenprogramma
 • Problemen / uitdagingen:
  • Moet je in één of meerdere lagen tekenen? Ligt aan tekenaar
  • Te veel lagen aangeleverd krijgen of niet-logische namen gegeven
  • Exporteren/importeren verschillende programma’s; gevolg is dat files vele malen groter worden en daarmee onwerkbaar
  • Basistekeningen van een locatie klopt niet altijd of wordt niet actueel gehouden
  • Veel verschillende soorten files aangeleverd krijgen, wat uiteindelijk één geheel moet worden
  • 3D tekening van bijvoorbeeld een podium wordt erg zwaar omdat alles erin zit qua symbolen (audio, stroomstekker, lampen, LED, trussen, enz.)
  • Reeds bestaande bibliotheek te beperkt of niet logisch ingedeeld
  • Iedere productie doet het op z’n eigen manier waardoor er geen eenheid is, maar nog erger je doet steeds alles opnieuw
  • PDF niet kunnen printen? Omdat hij te zwaar is of niet slim lijkt opgeslagen.
  • Wie betaald het maken van nieuwe symbolen? Voorbeeld: AED block

Overige opmerkingen:

 • Vectorworks importeert bijna alle soorten files, maar andersom heel vaak niet.
 • Het is handig om één systeem te bepalen voor tekenlagen waarmee iedereen werkt. Wie bepaalt en bedenkt zo’n systeem? Maar ook: verschillende partijen hebben verschillende belangen en eisen aan tekenlagen. In het verlengde daarvan: moeten we een standaard afspreken met welk programma er gewerkt wordt?
 • Het niveau van detail dat iemand wil is voor velen weer anders. Een schroefdraad in een symbool is heel mooi en gedetailleerd, maar is het nodig? Hierdoor wordt het symbool (en daarmee de tekening) erg zwaar van.
 • Wat is het uitgangspunt? Globale terreinindeling, technisch tekenen of 3D visual tekenen?
 • De voorkeur is om alle (nieuwe) blocks 3D te maken, maar dat is niet voor iedereen werkbaar.
 • Simpel gezegd: een stekkerblok is een stekkerblok, dat mag hetzelfde symbool zijn. De technische invulling van leverancier A en leverancier B mag anders zijn, maar dat doet er niet altijd toe voor een tekening.
 • Als tekenaar kun je ervoor kiezen hoeveel details je verstuurt. Kies ervoor om bepaalde (sub)lagen samen te voegen voor het versturen, afhankelijk van naar welke partij hij verstuurd wordt. Welke informatie heeft hij nodig?
 • Building Information Model: wordt al zo’n 20 jaar gebruikt bij de bouw. Meerdere tekenaars (verschillende partijen) werken in één gezamenlijk tekening met verschillende lagen. Dat werkte niet altijd goed. Sinds kort neemt de softwareontwikkelaar het voortouw en werkt het steeds beter. Belangrijk is dat de bronbestanden of tekeningen van anderen niet aangepast kunnen worden. Wel kunnen er opmerkingen geplaatst worden bij anderen.
  • De vraag is of dit systeem voor de Event branche werkbaar / handig is, of dat het al in een bepaalde vorm verwerkt is in SCad.

**************************                              PAUZE                                 ************************

Wat spreken we af?

 • Lagen
  • Wat wordt de hoofdstructuur en substructuur?
  • Organiseren op nummer of op beginletter/naam?
  • Laag 0 (nul) zoveel mogelijk vermijden, of juist niet?
  • Verschil tussen symbool en block; een lamp (symbool) kan uit meerdere blocks bestaan (lens, behuizing, enz.)
  • Hoe kun je lagen in verschillende programma’s met elkaar laten communiceren; hoe blijft de laag ‘podium’ in Scad hetzelfde als in Vectorworks?
  • Reeds bestaande lijst met afspraken over lagen respecteren? Welke lagen missen in de bestaande lijst? Decorlagen, veiligheidslagen, …?
  • Hoe omgaan met een tekening met bijvoorbeeld vijf leveranciers van hetzelfde materiaal (bijvoorbeeld 2,07 ligger Layher)? Juist wel of juist niet in dezelfde laag tekenen?
  • Bibliotheek huisvesten in een cloud of portal om het actueel en bereikbaar te maken en houden.
 • Symbolen / bibliotheek (niet blocks)
  • Kunnen we een gezamenlijke bibliotheek (open source) maken met alles wat we nu al hebben? En onderscheid maken tussen gebruiker en maker van de symbolen.
  • Een symbool hoeft niet alle productdetails te hebben uit veiligheidsvoorschriften, maar bijvoorbeeld ook om kopieergedrag te voorkomen. Een outline met juiste vorm en maatvoering van een product lijkt voldoende als symbool.
  • Aan een symbool hangt verschillende informatie (o.a. gewicht, aantal, afmeting, naam). Wat is relevant genoeg om (internationaal) mee te kunnen werken?
  • Hoe worden zelf gemaakte blocks geïmporteerd in de op te zetten bibliotheek? Hoeveel / welke lagen, snappunten en kleuren per symbool?
  • Leverancier / fabrikant betrekken in proces van het maken van symbolen.
  • Hoe om gaan met tekenaars die niet aangesloten zijn met de branche? Mogen ze de bibliotheek zo gebruiken?
  • Misschien moet er een basisbibliotheek voor de branche komen. De specials kun je dan als eigen bedrijf aanvullen.
  • Moet er een normcommissie (o.i.d.) komen die nieuwe tekeningen controleert op de afgesproken standaarden? Of is er een aangewezen persoon / stichting die ‘namens de branche’ symbolen of basistekeningen maakt?
 • Locaties
  • Doorstart maken van stichting Tekening?
  • Maken, verzamelen en delen van gegevens lijkt handig en wenselijk.
  • Zijn locaties zelf verantwoordelijk voor het maken en beschikbaar stellen van de juiste (vormen) tekeningen? Niet alleen 1x maken en klaar zijn, maar juist actueel houden.
  • Basisprofiel bepalen; wat heb je hoe gedetailleerd nodig in een tekening? Aparte profielen voor binnen- en buitenlocaties opstellen.
  • 3D is de standaard (geworden) voor tekeningen van locaties.
 • Specificaties van de tekening als geheel
  • Een PDF is regelmatig te zwaar voor een printer, met name wanneer er 3D modellen in zitten. Je kunt PDF opslaan als lichtere format; bijvoorbeeld als PNG of 2D tekening.
  • Versturen / delen van .DWG gaat steeds vaker via WeTransfer of via cloud / dropbox oplossingen vanwege het formaat van het bestand.
  • De grootte van het bestand kan al deels opgelost worden door vuiligheid in een tekening weg te werken. Voorbeelden; herhalende opdrachten, solids, mesh, corrupte blocks, dat kost veel ruimte. Voor een deel heeft dit te maken met de discipline en ervaring van de tekenaar.

Vervolg:

 • Deelnemers van vandaag konden zich aanmelden voor een aantal op te zetten commissies.
 • Op een nader te bepalen datum in maart 2019 wordt een vervolgdag gepland met de verschillende commissies. Wat er vandaag geïnventariseerd is, kan dan in kleine setting verder in worden uitgewerkt en concreet gemaakt.

Tussentijdse vragen of reacties?

Willem Westermann willem@vvem.nl tel. 06-53457288