De VVEM is actief in de vereniging PMSE (Program Making and Special Events) die het? belang van draadloze productiemiddelen onder de aandacht brengt. In Nederland gebeurt dat met succes. Agentschap Telecom overlegt op regelmatige basis met de PMSE en heeft oog voor de belangen van onze sector. Maar intussen gaat de ontwikkeling Europees en wereldwijd zeer snel. Willem Westermann gaf hierover een presentatie tijdens de vakbeurs CUE.

Eind vorig jaar zijn frequenties in de 800 MHz UHF-band geveild aan de telecomproviders. Daarmee zijn wij als sector 70 MHz aan bandbreedte kwijtgeraakt die we eerder voor draadloze microfoons en dergelijke konden gebruiken. Dankzij overleg tussen PMSE en Agentschap Telecom hebben we hiervoor frequentieruimte teruggekregen. Op de meeste locaties in Nederland valt op dit moment nog goed te werken.

Inmiddels zijn de providers bezig om hun 4G-netwerken uit te rollen. Hiermee wordt mobiel breedband internet mogelijk op telefoons en tablets en het UHF-gebied leent zich technisch erg goed voor deze toepassing. Overheden, telecomindustrie en andere grote spelers hebben hun oog daarom op de rest van de UHF-band laten vallen. Wat betekent dit voor ons?

Het ziet ernaar uit dat wij op de middellange termijn opnieuw een kleine 100 MHz aan spectrum in het UHF-gebied verliezen. Al tijdens de World Radio Conference 2012 is voorgesteld om de 700 MHz band (694 – 790 MHz) vrij te maken voor mobiel breedband internet. Dit zal in 2015 tijdens de eerstvolgende WRC bekrachtigd worden. Deze 100 MHz sluit aan op het vorig jaar geveilde spectrum. Hoe snel we dit gebied kwijtraken is op dit moment moeilijk te zeggen, dat zal ergens tussen 2017 en 2020 zijn.

Daarmee is het nog niet gedaan. Weliswaar is de aandacht voor PMSE in Nederland en in mindere mate op Europees niveau toegenomen, maar de ontwikkeling wereldwijd is dat men de hele UHF-band wil vrijmaken voor snelle mobiele toepassingen. Des te belangrijker dat wij als sector duidelijk maken dat draadloze productiemiddelen essentieel zijn voor events, voor de omroepen, voor kunst en cultuur en voor vrije nieuwsgaring. Het gaat niet alleen om draadloze microfoons en in ear monitors, maar ook om regiesets, portofoons, intercom, reportagezenders en draadloze camera’s.

www.pmse.nl

Onderwerpen