In juni 2011 maakte minister Opstelten van veiligheid en justitie, het wetsvoorstel ?Wet politiekosten evenementen? bekend. Naast de VVEM adviseren nu ook de VNG, Veiligheidsberaad, Raad van Korpschefs (RKC)en Korpsbeheerdersberaad (Kbb) het wetsvoorstel niet in te dienen bij het parlement. Het zal gaan leiden tot meer administratieve lasten en zal een negatief effect hebben op de evenementenbranche en de economie.

Diverse gemeenten met een toonaangevend evenementenbeleid geven aan dat de evenementenbranche de afgelopen jaren al vergaand is geprofessionaliseerd en dat de meeste niet-kerntaken van de politie door organisatoren zijn overgenomen. Daarnaast wordt er door de organisatoren al betaald voor politie-inzet middels hun bijdrage aan de schatkist vanuit de verhoogde BTW op de kaartverkoop en de vennootschapsbelasting. En door de vele bezoekers wordt al betaald voor overheidsinzet, door middel van belastingen.

Ook is er onduidelijkheid over wie straks de politiebegeleiding krijgt. Zullen dit degenen zijn die het meeste betalen of degenen die het eerst vragen? Veiligheid mag niet gekocht worden door degenen die zich dat kunnen veroorloven. Het advies is dan ook om de huidige mogelijkheden van het lokale evenementenbeleid beter te benutten om zo te bewerkstellingen dat politie alleen voor haar kerntaken wordt ingezet.

Onderwerpen