Zelfstandigen krijgen vanaf volgend jaar meer duidelijkheid over hun positie. De Eerste Kamer is 21 december akkoord gegaan met het wetsvoorstel uitbreiding arbeidsrelatie rechtsgevolgen var. Var staat voor verklaring arbeidsrelatie.

De var geldt voor maximaal één kalenderjaar. De Tweede Kamer had – mede op aandringen van MKB-Nederland – de minister gevraagd om een automatische verlenging van de var (amendement Weekers). Deze voelde daar echter niet voor, uit angst voor misbruik. Uiteindelijk is er een compromis opgesteld. Als een opdracht doorloopt na 31 december geldt de var ook het jaar daarop. Voorwaarde is wel dat de verlenging voor 1 november is aangevraagd en verleend en er nog geen nieuwe var is afgegeven. Deze voortgezette var geldt uitsluitend voor die opdracht en duurt eveneens maximaal één jaar.

Wie over een verklaring arbeidsrelatie beschikt vrijwaart zijn opdrachtgevers van betaling van premies werknemersverzekeringen en loonbelasting. Zelfstandigen en andere opdrachtnemers kunnen de var aanvragen bij de Belastingdienst. Er zijn twee varianten: var-dga (directeur-grootaandeelhouder) en var-winst (zelfstandig ondernemer). Met de uitbreiding op de huidige var heeft een opdrachtgever meer zekerheid dan voorheen dat hij achteraf geen premies moet betalen.

Onderwerpen