De VVEM werkt al jaren mee aan trajecten om de regeldruk te verminderen. Opeenvolgende regeringen proberen lastendruk te verminderen en te komen tot minder regels. De evenementen waar staat daar wat anders in: er zijn nog niet zoveel regels in evenementenland, en als ze er zijn worden ze vaak verschillend uitgelegd. Daarom hebben we meegewerkt aan het traject over eenduidig toezicht.

Het idee bestond dat er heel veel toezicht bestaat en bestond in de evenementenwereld. In een onderzoek bleek dat kloppend: de evenementenbranche kwam samen met de recreatiebranche als koploper naar voren. Koploper is dit geval niet heel fijn: wij hebben te maken met heel veel soorten regelgeving en heel erg veel verschillende inspectiediensten. Bij andere branches, zoals de horeca, kan dit opgelost worden door een gespecialiseerde dienst alle inspecties te laten doen. Bij de bepaling van ons standpunt hebben wij een andere keuze gemaakt: wij snappen dat we gecontroleerd worden, we snappen door de verscheidenheid aan evenementen dat er vaak gecontroleerd wordt, maar dan willen we ook goed gecontroleerd worden door instanties en inspecteurs die weten waar ze naar kijken. Dat is onze oplossing van “eenduidig toezicht”.

Er zijn diverse ontwikkelingen op dit terrein: zo proberen inspectiediensten gecombineerd te kijken naar evenementen. Soms gebeurt dat omdat een inspectiedienst als de Arbeidsinspectie ( tegenwoordig Inspectiedienst SZW)?ook andere taken erbij krijgt, of dat juist de taak van de?Arbeidsinspectie wordt overgenomen door de NVWA, de Nederlandse voedsel en warenautoriteit.?Soms ook?worden oplossingen gezocht door samen, geco?rdineerd, het evenement te bezoeken.

Onderwerpen