Persbericht van de Vereniging van EvenementenMakers 

Woensdag 27 september 2006
 
Eerste Branchecatalogus schadelijk versterkt geluid gepresenteerd
Op maandag 25 september is de “Branchecatalogus podiumkunsten schadelijk versterkt geluid” gepresenteerd. Hiermee laat de evenementenbranche zien hoe verantwoord kan worden omgegaan met de hoge geluidsdrukken die bij muziekevenementen nu eenmaal voorkomen. Bij de herziening van de Arbowet volgend jaar wordt deze branchecatalogus de norm waarnaar gewerkt en gecontroleerd wordt.

De Werkgroep Schadelijk Geluid van de VVEM, de BVD (BelangenVereniging Dance), de VNPF (Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals) en de VSCD (de Vereniging van Schouwburg- en ConcertgebouwDirecties) heeft na een voorbereidingstijd van ruim een jaar een document neergezet waarmee iedereen die werkt in de podiumkunsten ook aan het werk kan blijven. Naast maatregelen die voor iedereen goed zijn (denk aan een goede geluidsinstallatie en geluidsluwe werkplekken) wordt veel aandacht besteed aan de keuze en het dragen van de juiste gehoorbescherming.

De branchegenoten hebben gekozen voor het principe dat het geluid op de vloer beperkt gaat worden tot een waarde van 105 dB(A) als gewogen gemiddelde. Met een goede gehoorbescherming wordt dan een veilig geluidsniveau op het oor bereikt. De betrokken partijen gaan dit communiceren naar hun medewerkers, maar vooral ook naar de optredende acts, zodat iedereen ervan weet en ernaar handelt.

Bij de herziening van de Arbowet in 2007 wordt ruimte gegeven aan het fenomeen branchecatalogus, dat in de plaats zal komen van de nu bestaande beleidsregels. Als branchegenoten gezonde consensus bereiken over een onderwerp, gaat de Arbeidsinspectie dat als de stand der techniek zien en zal handhaving daarop gebaseerd gaan worden.

Voor meer informatie over deze uitgave kunt u terecht bij het secretariaat van de VVEM of op www.vvem.nl . 
 

Noot voor de redactie: indien u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met mr B.W. Westermann, woordvoerder van de V.V.E.M. Hij is bereikbaar op tel. 0348-470711 of  fax. 0348-470866.

De volledige tekst van de branchecatalogus:

Onderwerpen