De evenementenbranche wil normen om de veiligheid van personeel en publiek te waarborgen. Verschillende belanghebbende partijen uit de branche zijn hiervoor rond de tafel gaan zitten. Aanschuiven is nog mogelijk. NEN, het centrum van normalisatie, leidt het project.

Het tijdelijke karakter van evenementen maakt het moeilijk om te voldoen aan bestaande regels en normen, bijvoorbeeld op het gebied van bouw en elektrotechniek. Tijdens een evenement wordt vaak een complete bouw- en elektrotechnische constructie opgebouwd. Er komt heel wat bij kijken om die enerzijds snel en flexibel, en anderzijds in alle opzichten veilig te laten zijn.
Het project richt zich op locaties die zijn ingericht voor een kortlopend evenement, variërend van enkele dagen tot enkele weken. Centraal staat de integrale veiligheid van het totale evenement. Het is de bedoeling dat er leesbare en bruikbare documenten komen die ruimte bieden aan flexibiliteit. Er wordt rekening gehouden met onder andere (publieks)veiligheid, arbeidsomstandigheden en milieu. De documenten moeten aansluiten op elkaar en op bestaande normen en regels. Ook moeten zij de effectiviteit en efficiency bevorderen.
Om de behoefte van de branche te kanaliseren is de normcommissie Evenementen opgericht. De VVEM zit mede in deze commissie.

Tijdens de eerste vergadering in november 2005 is gebrainstormd over mogelijke onderwerpen voor normalisatie. Deze variëren van de vergunningaanvraag en uitvoeren van risicoinventarisatie en -evaluatie tot de minimale veiligheidseisen voor de constructie van podia en verdiepingsbouw in stands. Aanwezig waren de VVEM, VBE, ESAH/Fbtn, VNP, Stichting ArboPodium, PRESA en Brandweer Haaglanden. Begin februari 2006 komen de partijen weer bij elkaar om prioriteiten aan te brengen en een werkprogramma op te stellen. Ook wordt dan bekend welke partijen definitief deelnemen aan het project. De normcommissie en werkgroepen bepalen gezamenlijk de inhoud van de te ontwikkelen normen of praktijkrichtlijnen.

Al in 2004 is NEN gestart met het normalisatieproject voor de evenementenbranche. Twee praktijkrichtlijnen op het gebied van constructieve aspecten zijn al in ontwerp verschenen (NPR 8020-10 en 8020-11). Ook is er een Nederlandse Technische Afspraak op het gebied van evenementenbeveiliging gepubliceerd (NTA 8020-30), geinstigeerd door ons lid VBE.
Kijk voor meer informatie op http://evenementen.nen.nl of neem contact op met drs. Monique Bosboom, telefoon (015) 2 690 145, e-mail monique.bosboom@nen.nl.
(bericht van NEN, aangepast door VVEM)

?

Onderwerpen