Met het oog op het weer op gang krijgen van onze branche zodat het neerzetten van een evenement weer veilig kan en mag, wordt hard gewerkt aan protocollen. Deze worden een handreiking voor het moment dat evenementen weer kunnen gaan draaien. De VVEM werkt aan deze protocollen als onderdeel van de Alliantie Van Evenementenbouwers. Op 10 juni 2020 is de eerste versie van het protocol voor binnenlocaties gepresenteerd. Kort daarna was er het protocol voor de buitenlocaties.

Het doel van de protocollen is om het organiseren en produceren van evenementen mogelijk te maken en te houden, met aandacht voor aspecten van veiligheid en gezondheid. De organisatoren van dit soort evenementen hebben al een compleet raamwerk; de in de protocollen opgenomen aspecten gaan dan ook alleen in op de bijzondere aspecten die gelden op basis van het COVID-19 virus.
Belangrijk is:

  • enerzijds de gastvrijheid en beleving voor bezoekers zo optimaal mogelijk te maken;
  • anderzijds de werkbaarheid, het welzijn en een veilige werkomgeving voor medewerkers op het gebruikelijke peil te houden.

De protocollen worden gepubliceerd op de website van Alliantie Van Evenementenbouwers . Hier kan je ook andere protocollen van andere organisaties vinden; een protocol voor de zakelijke markt (gemaakt vanuit Event Platform). Onze twee protocollen worden beheerd door een schrijfteam namens de Vereniging Van EvenementenMakers. Opmerkingen of vragen n.a.v. het protocol kunnen worden gestuurd naar corona@vvem.nl.

De protocollen zoals die er zijn en worden gerealiseerd, zijn levende documenten, die dat aangepast worden naar aanleiding van de actuele situatie in Nederland. Zodra er wijzigingen in landelijke overheidsmaatregelen worden doorgevoerd dan zullen deze in het (concept) protocol zo spoedig mogelijk worden aangepast. De documenten zijn zorgvuldig samengesteld op basis van de meest actuele informatie. Desondanks kan het zo zijn dat sommige teksten niet meer actueel of juist zijn. De meest recente versie, te herkennen aan de datum, vind je altijd op de site van de Alliantie Van Evenementenbouwers te vinden.

VVEM-leden die mee willen denken over de protocollen zijn bij grotere aanpassingen uitgenodigd om mee te denken.

Belangrijk om op te merken is, dat de opgestelde protocollen geen juridische status hebben. Het zijn richtlijnen, gebaseerd op informatie die bij de VVEM en de Alliantie van Evenementenbouwers nu bekend is. Wettelijke regels zoals (lokale/regionale) noodverordeningen, Arbo-regels etc. blijven onverkort van toepassing. Met name noodverordeningen worden op dit moment met grote regelmaat aangepast en we kunnen niet uitsluiten dat noodverordeningen strengere, of soms ruimere, regels kennen dan in een protocol zijn opgeschreven.

Links naar de protocollen:

Onderwerpen