De evenementenbranche is in principe bereid om te investeren in publieksmetingen. Organisatoren, gemeenten en de veiligheidsregio?s zien de noodzaak in van metingen, voornamelijk bij evenementen met een verhoogd veiligheidsrisico. Het stelselmatig uitvoeren van publieksmetingen ? om tot zuivere bezoekaantallen te komen en kwantitatief onderbouwde veiligheidsmaatregelen te kunnen nemen ? lijkt financieel gezien voorlopig alleen haalbaar voor afgebakende evenementen. Bovenstaande bevindingen zijn afkomstig uit het afstudeeronderzoek ?Van Schatten Naar Meten?, van Joeri Hessels dat hij onlangs in opdracht van Respons en de Hogeschool van Amsterdam uitvoerde.

?

Hessels, inmiddels afgestuurd aan de opleiding Human Logistics van de HvA, voerde zijn onderzoek in de periode maart tot en met augustus jl uit . In die periode voerde hij een uitgebreid nationaal en internationaal literatuuronderzoek uit, sprak met een groot aantal vertegenwoordigers uit de sector en bekeek meetmethoden op verschillende evenementen.

De opdracht van Hessels was enerzijds om een update te maken van de beschikbare aanbieders van de verschillende meetmethoden. Anderzijds werd hij gevraagd uitspraken te doen over de haalbaarheid van het stelselmatig inzetten van publieksmetingen op grootschalige (gratis) toegankelijke publieksevenementen. Jaarlijks vinden er ca. 300 gratis toegankelijke publieks-evenementen plaats met minimaal 50.000 bezoeken. Respons, o.a. uitgever van de jaarlijkse Evenementen TOP 100 van best bezochte publieksevenementen, zou graag zien dat er sectorbrede afspraken worden gemaakt over het meten (tellen) van grootschalige evenementen.

Het rapport Van Schatten Naar Meten is binnenkort verkrijgbaar in de webshop van Respons.

Onderwerpen