De VVEM vindt het tellen van bezoekersaantallen heel belangrijk. En dat tellen is bij evenementen zonder kaartverkoop niet zo heel makkelijk. Enige jaren geleden is geprobeerd een stichting op te richten waarin samenwerkende partijen de kwaliteit van het tellen wilden bevorderen en wilden gaan zorgen voor een overzicht van goed getelde evenementen. Deze stichting heette Event Audit Nederland. De stichting is gestopt, het werk gaat door: het tellen van bezoekersaantallen is mogelijk en wordt steeds vaker belangrijk gevonden. Zie daarvoor ook het betreffende project.

Ter verdere toelichting een artikel uit 2007, het moment dat de Stichting Event Audit Nederland opgericht.

Convenant Event Audit ondertekend

Amstelveen, 05 april 2007  – Op woensdag 4 april is het convenant Event Audit Nederland ondertekend door elf partijen uit de beurzen- en evenementenbranche en lokale overheden. De ondertekening vond plaats tijdens een feestelijke bijeenkomst op de openingsdag van de beurs Evenement 2007. Met de ondertekening is de basis gevormd van het in te voeren keurmerk voor betrouwbare en onderling vergelijkbare cijfers van grootschalige evenementen, beurzen en festivals.     

De ondertekening van het convenant is tevens het startschot voor de oprichting van de Stichting Event Audit Nederland. Deze stichting zal een meerjaren plan maken voor de invoering van het keurmerk en een technische commissie aanstellen die de richtlijnen zal aanscherpen. Ook zal zij de eerste audit pilots begeleiden.

Namens de gemeenten hebben vertegenwoordigers van Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven ondertekend. Uit de beurzen en evenementenbranche hebben getekend: Bond van Adverteerders (BVA), Centrum voor Live Communication (CLC), Dutch Field Marketing Association – de Nederlandse branchevereniging van Field Marketing bureaus (DFMA), Het Sponsorhuis, Independent Dutch Eventmarketing Association (IDEA), en Vereniging van EvenementenMakers (VVEM)

Symbool voor het convenant stond een kunstwerk (schilderij), gemaakt door beeldend kunstenares Inge Pouwels. Iedere ondertekenaar heeft zijn handtekening in het schilderij geplaatst.

Voorafgaand aan de ondertekening nam Leon Bouwman, hoofdredacteur Adformatie, een aantal interviews af. Hij sprak onder meer met Leon Ramakers, voormalig directeur Mojo Concerts, Riemer Rijpkema, voorzitter Centrum voor Live Communication, Johan Moerman, directeur Stichting Rotterdam Festivals, Willem Westermann, uitvoerend secretaris Vereniging van Evenementenmakers en Mark de Witte, voorzitter van de Bond van Adverteerders.

Dit leidde tot een aantal prikkelende en sprekende opinies. Zo zei Ramakers dat er enorm veel fictie is over bezoekersaantallen en op een niveau dat onvoorstelbaar is. De Alpe d?Huez tijdens de Tour de France claimt een miljoen bezoekers te hebben. Als aan elke kant mensen staan op de 15 km die de Alpe d?Huez lang is, zou dat betekenen dat de bezoekers aan twee kanten 25 rijen dik aaneengesloten moeten staan.

Willem Westermann sprak van opscheppers binnen de branche. Dat zijn organisatoren die de bezoekersaantallen zwaar overdrijven. In reactie hierop zei Riemer Rijpkema dat deze opscheppers veel problemen geven maar op termijn zullen ook dit soort bedrijven zich realiseren dat ze mee moeten in de professionalisering. Johan Moerman is van mening dat organisatoren elkaar gevangen houden in hun hang naar hoge bezoekersaantallen.

Voor alle foto’s van de ondertekening, klik hier


Onderwerpen